Dopravně inženýrské rozhodnutí

Dotaz byl částečně úspěšný.

Kryštof Počinek

Povinný subjekt: Městská část Praha 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
zdvořile žádám o Dopravně inženýrské rozhodnutí ulice Dvořákovo nábřeží zejména přilehlé náplavky Dvořákova nábřeží.

Odpověď žádám zaslat výhradně v elektronické podobě
S přátelským pozdravem,

Kryštof Počinek

E-PODATELNA, Městská část Praha 1

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Dopravně inženýrské rozhodnutí? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.
Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.
Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, fo, zfo, png, xlsx, docx s povolenou velikostí max. 10240000 bytů.

E-PODATELNA, Městská část Praha 1

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Dopravně inženýrské rozhodnutí? bylo doručeno 06.11.2018 15:05:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem UMCP1 272169/2018.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.
Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.
Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

(See attached file: 20181119090140975.pdf)

S pozdravem
Pavel Kotlár
dopravní značení

--------------------------------------------------------------------------

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor dopravy
Oddělení dopravně-komunikační

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 386, fax: +420 222 232 437
[[1]emailová adresa], [2]www.praha1.cz

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...
2. http://www.praha1.cz/