Doplnění žádosti ze dne 31.7.2023 "vysokorychlostní trať Hrdlořezy"

Hrdlořezská zvonička, spolek vznesl tento dotaz dotaz na Správa železnic

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Hrdlořezská zvonička, spolek

Povinný subjekt: Správa železnic

tímto doplňujeme na vaši výzvu žádost ze dne 31.7.2023 s názvem "vysokorychlostní trať Hrdlořezy" o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Tato žádost byla učiněna organizací Hrdlořezská zvonička, spolek, IČO: 28554060, adresa: Pod hloubětínskou zastávkou 188/24, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9. Ostatní údaje se vždy týkají osoby, která je za spolek oprávněná jednat.

S přátelským pozdravem,

Hrdlořezská zvonička, spolek

Správa železnic

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA , PROSÍME NEODPOVÍDEJTE NA NI
*******************************************************************************************

Dobrý den,

Vaše datová zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - Doplnění žádosti ze dne 31.7.2023 "vysokorychlostní trať Hrdlořezy" byla doručena 2023-08-16 07:45:00.0 na elektronickou adresu podatelny Generální ředitelství SŽ - Hlavní podatelna.

Datová zpráva byla po kontrole všech náležitostí přijata k dalšímu zpracování a byl jí přidělen identifikátor : 1774456

Správa železnic, státní organizace
Správa železnic, státní organizace
Praha, Dlážděná 1003 / 7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.spravazeleznic.cz

Správa železnic

2 přílohy

 • Attachment

  57211 2023 SZ GR O25 Vyrizeni zadosti 106 1999 Sb.Hrdlorezska zvonicka spolek VRT Hrdlorezy Modernizace Praha Liben 4.pdf

  236K Download View as HTML

 • Attachment

  smime.p7s

  5K Download

Dobrý den,

v příloze této datové zprávy Vám zasíláme:

dokument ve věci: Vyřízení žádosti 106/1999 Sb., Hrdlořezská zvonička, spolek, VRT Hrdlořezy, Modernizace Praha-Libeň-
číslo jednací: 57211/2023-SŽ-GŘ-O25

Správa železnic, státní organizace
Praha, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.spravazeleznic.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese http://www.spravazeleznic.cz/dolozka

Hrdlořezská zvonička, spolek

Povinný subjekt: Správa železnic

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
děkujeme za odpověď na náš dotaz z 31.7.2023 "vysokorychlostní trať Hrdlořezy" a prosíme o její upřesnění.

1) Add Vaše odpověď „K Vaší žádosti, resp. prvnímu dotazu, SŽ sděluje, že na území Hrdlořez (část MČ Praha 9) není stavba vysokorychlostní tratě plánována.“ Ve vámi přiložené Studii proveditelnosti, na kterou odkazujete, je ale stavba značená jak na trati Praha-Libeň – Běchovice, tak na odbočce Praha-Libeň – Praha-Malešice. Pokud se jedná o naznačení VRT, tak prokazatelně přes území Hrdlořez vede. (stejně jako na stránkách SŽ kde jsou informace o VRT https://www.spravazeleznic.cz/vrt/praha).

Doplňující dotaz: Prosíme tedy o upřesnění odpovědi, zda je na území Hrdlořez (část MČ Praha 9) plánována stavba vysokorychlostní tratě.

2) Add Vaše odpověď „Z pohledu stávajícího železničního koridoru dojde k doplnění čtvrté koleje se stejnými parametry provozu jako v současnosti.“

Doplňující dotazy: Znamená to tedy, že se ke stávajícím 3 kolejím na trati Libeň - Běchovice se bude přidávat další kolej? Pak tedy bude nutné stávající trať rozšířit, tzn. provádět v lokalitě Hrdlořez výstavbu a v konečném důsledku téměř dvojnásobný počet kolejí než je stávající stav. Jak a kde konkrétně bude 4. kolej doplněna (s ohledem na podchod, stávající mosty a plánované přídání 2 kolejí pro mimoúrovňové křížení tratí v rámci přesmyku "Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice, I. stavba.“)? Jaký je časový plán této akce? Jaký je oficiální název této stavby?

3) Add Vaše odpověď „K poslednímu dotazu uvádíme, že tyto práce jsou koordinovány se všemi zvažovanými záměry v dotčeném území a okolí.“

Doplňující dotazy: Jak konkrétně jsou plánované stavební práce v oblasti Hrdlořez (ať už VRT nebo přidání čtvrté koleje) koordinovány s výstavbou železničního přesmyku „Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice, I. stavba.“, který je plánován ve stejném drážním úseku? Jaký je konkrétně stavební a časový harmonogram obou akcí?

4) Doplňující dotaz k hlukovým limitům. Již za současného stavu (3 koleje Libeň - Běchovice a 1 kolej Libeň - Malešice) jsou překračovány hlukové limity v úseku Libně. Po přidání 2 tratí v rámci "Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice, I. stavba.“ (celkem již 6 kolejí) jsou hlukové limity na hraničních hodnotách. Nedojde přidáním 7. koleje k neúměrné hlukové zátěži lokality Hrdlořez a překračování hlukových limitů?

S přátelským pozdravem,

Hrdlořezská zvonička, spolek

Správa železnic

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA , PROSÍME NEODPOVÍDEJTE NA NI
*******************************************************************************************

Dobrý den,

Vaše datová zpráva ve věci Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Doplnění žádosti ze dne 31.7.2023 "vysokorychlostní ... byla doručena 2023-08-30 14:46:38.0 na elektronickou adresu podatelny Generální ředitelství SŽ - Hlavní podatelna.

Datová zpráva byla po kontrole všech náležitostí přijata k dalšímu zpracování a byl jí přidělen identifikátor : 1783070

Správa železnic, státní organizace
Správa železnic, státní organizace
Praha, Dlážděná 1003 / 7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.spravazeleznic.cz

Správa železnic

2 přílohy

 • Attachment

  61701 2023 SZ GR O25 Vyrizeni zadosti 106 1999 Sb.Hrdlorezska zvonicka spolek 2 VRT Hrdlorezy Modernizace 4.pdf

  243K Download View as HTML

 • Attachment

  smime.p7s

  5K Download

Dobrý den,

v příloze této datové zprávy Vám zasíláme:

dokument ve věci: Vyřízení žádosti 106/1999 Sb., Hrdlořezská zvonička, spolek (2), VRT Hrdlořezy, Modernizace
číslo jednací: 61701/2023-SŽ-GŘ-O25

Správa železnic, státní organizace
Praha, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.spravazeleznic.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese http://www.spravazeleznic.cz/dolozka