Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Romana Junková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

doplnění vzdělání na učitele 1. st. ZŠ

Romana Junková vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Romana Junková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Romana Junková

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Obracím se na Vás s prosbou, jakým způsobem si zvýšit kvalifikaci, abych mohla vyučovat 1. st. ZŠ, kde nyní pracuji jako asistent pedagoga. Vystudovala jsem VOŠ obor sociální práce a sociální pedagogika 75-32-N.

S přátelským pozdravem a poděkováním

Romana Junková

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - doplnění
vzdělání na učitele 1. st. ZŠ', zaslané '28.06.2019 13:06:15' bylo po
kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu
zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT9XLKZH

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Kolárová Michaela, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní, 

 

k Vašemu dotazu si Vás dovolujeme informovat, že způsoby získání odborné
kvalifikace učitele prvního stupně základní školy upravuje § 7 zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Zákon stanoví povinnost absolvování
magisterského studijního programu v oblasti pedagogických věd, který je
zaměřen na přípravu učitelů prvního stupně základní školy, případně
obdobného magisterského studijního programu, zaměřeného např. na přípravu
učitelů mateřské školy, učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého
stupně základní školy, učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů střední
školy, vychovatelství či pedagogiku volného času, ale v tomto případě
v kombinaci s programem celoživotního vzdělávání uskutečňovaným vysokou
školou a zaměřeným na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ. 

 

Další možností je absolvování magisterského studijního programu v oblasti
pedagogických věd zaměřeného na speciální pedagogiku pro učitele, anebo
magisterského studijního programu v oblasti pedagogických věd zaměřeného
na speciální pedagogiku (studijní obor speciální pedagogika) v kombinaci
se vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou
školou a zaměřeném na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ. Takový absolvent
získává odbornou kvalifikaci učitele prvního stupně základní školy běžné i
speciální.  

 

S pozdravem

 

Odbor dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Romana Junková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.