Doplnění kvalifikace

Jana Friedlová vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Jana Friedlová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

vystudovala jsem magisterský studijní program učitelství odborných předmětú - specializace obchod a služby.
Nyní pracuji ve výchovném ústavu jako asistent pedagoga a chtěla by jsem si doplnit vzdělání na pozici vychovatele v tomto zařízení.
Vím, že je nutné mít vystudovanou speciální či sociální pedagogiku.
Bude mi stačit vystudovat speciální pedagogiku pro uč. praktického vyučování, odb. výcviku, mateřských škol a vychovatele (3 semestry) v rámci akreditovaného studijního programu celoživotního vzdělávání na VŠ?

S přátelským pozdravem,

Jana Friedlová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Doplnění
kvalifikace', zaslané '20.05.2019 23:07:17' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT9XHUVN

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní magistro,

ano, absolvováním vzdělání v programu celoživotního vzdělávání na vysoké
škole zaměřené na speciální pedagogiku pro učitele praktického vyučování,
odborného výcviku, mateřských škol a vychovatele získáte kvalifikaci
vychovatele dle § 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění.

S pozdravem

 

oddělení péče o pedagogické pracovníky

[1]cid:image001.jpg@01CE7CA7.B74DB970

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

tel: +420 234 811 814

[2]www.msmt.cz

 

References

Visible links
2. http://www.msmt.cz/