Doplneni kvalifikace

Ivona Havelkova vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Ivona Havelkova

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, obracim se na Vas s dotazem. Vyucuji na ZS, prvni stupen. Mam vystudovan magistersky obor specialni pedagogika N7506. Rada bych vedela, jakym způsobem si mohu doplnit kvalifikaci

S přátelským pozdravem,

Ivona Havelkova

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Doplneni
kvalifikace', zaslané '24.10.2018 18:46:59' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT8XRNRM

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Kolárová Michaela, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní, 

 

k Vašemu dotazu si Vás dovolujeme informovat, že způsoby získání odborné
kvalifikace pedagogických pracovníků upravuje zákon č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. h) tohoto zákona získává učitel
prvního stupně základní školy odbornou kvalifikaci vysokoškolským
vzděláním získaným studiem podle odstavce 2 písm. a) nebo b). Dle
ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) uvedeného zákona tak získá učitel 1.
stupně ZŠ odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v
akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd
zaměřeném na speciální pedagogiku, studijního oboru speciální pedagogika,
a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou
školou a zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně základní školy. 

 

Absolvováním shora uvedeného programu celoživotního vzdělávání získáte
odbornou kvalifikaci učitele 1. stupně základní školy běžné i speciální.

 

S pozdravem

 

Odbor dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

 

Vážená paní, vážený pane, obracím se na Vás s dotazem. Vyučuji na ZŠ,
první stupeň. Mám vystudován magisterský obor speciální pedagogika N7506.
Rada bych věděla, jakým způsobem si mohu doplnit kvalifikaci.

 

S přátelským pozdravem,

 

Ivona Havelkova