Doplnění informací k předešlému dotazu trať 097

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Správy železniční dopravní cesty

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na můj předchozí dotaz (č. 348422) Podklady pro cenový odhad nákladů revitalizace trati 097 ze dne 2018-04-10 jsem od vás dostal odpověď v podobě materiálu Kalkulace trati 097.

Při prostudování daného dokumentu jsem zjistil, že se zde požadovaná kalkulace nenachází, nýbrž, že byla výsledná čísla převzatá z "přípravné dokumentace".

Ona přípravná dokumentace, zdrojová data pro vaše výpočty, jsou tedy to, o čehož zaslání vás opakovaně žádám.

S přátelským pozdravem,

Vít Masare

Správa železniční dopravní cesty

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA , PROSÍME NEODPOVÍDEJTE NA NI
*************************************************************************************************

Dobrý den,

Vaše datová zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - Doplnění informací k předešlému dotazu trať 097 byla doručena 2018-05-12 12:07:17.0 na elektronickou adresu podatelny Generální ředitelství SŽDC - Hlavní podatelna.

Datová zpráva byla po kontrole všech náležitostí přijata k dalšímu zpracování a byl jí přidělen identifikátor : 372981

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Praha, Dlážděná 1003 / 7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.szdc.cz