Dopisy zastupitelstvu MČ Praha 7 - jednání 1/2016

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

na zasedání zastupitelstva MČ Praha 7 konaném dne 18. 1. 2016 byl projednáván tradiční bod "Dopisy určené zastupitelstvu MČ Praha 7". Předsedající ve své řeči zmínil dva dopisy, nicméně v usnesení je zmiňován dopis pouze jeden.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Žádám o poskytnutí textu onoho druhého dopisu.
2. Žádám o informaci, z jakého důvodu tento druhý dopis nebyl nijak projednán a případně jaký bude jeho další osud (tj. např. zda bude projednán na dalším jednání zastupitelstva).

Žádám o odpověď výhradně elektronickou cestou.

S pozdravem,

Michal A. Valášek

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Dopisy zastupitelstvu MČ Praha 7 - jednání 1/2016? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Dopisy zastupitelstvu MČ Praha 7 - jednání 1/2016?, kterou jste 24.01.2016 01:34:01 na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny vyřazena ze zpracování, jelikož neobsahuje dokument úředního charakteru.
 
Zpráva byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu, která je přijímána mimo elektronickou podatelnu. Zpráva byla přeposlána na emailovou adresu [email address].
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

VED Vokuš Martin, Městská část Praha 7

2 přílohy

Vážený pane Valášku,

 

zasílám odpovědi na Vaše dotazy, zaslané dle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím.

 

1.     Dle Vašeho požadavku Vám v příloze posílám dopis adresovaný
Zastupitelstvu MČ Praha 7 dne 18. 1. 2016.

 

2.     Zároveň doplňuji informaci, proč nebyl dopis projednán, ani není
zařazen do příslušného usnesení. Jak vyplývá z mé první odpovědi, dopis
byl doručen dne 18. 1., tedy v den zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7.
Z tohoto důvodu nebyl zařazen na projednání zastupitelstvem. Předsedající,
pan starosta Jan Čižinský, pouze zastupitele informoval, že dopis aktuálně
dorazil. Řádně předložen k projednání Zastupitelstvem MČ Praha 7 bude na
příštím zasedání dne 15. 2. 2016.

 

 

Přílohy:

-       žádost o poskytnutí informace

-       dopis Zastupitelstvu MČ Praha 7

 

 

 

Se srdečným pozdravem

 

 

Martin Vokuš

zastupující vedoucí Odboru Kancelář starosty

 

e-mail: [1][email address]

tel.: 220 144 007

mobil: 603 464 810

 

Úřad městské části Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000/7

170 00 Praha 7

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

VED Vokuš Martin, Městská část Praha 7

1 příloha

 

Vážený pane,

 

zasílám odpovědi na Vaše dotazy, zaslané dle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím.

 

1.     Dle Vašeho požadavku Vám v příloze posílám dopis adresovaný
Zastupitelstvu MČ Praha 7 dne 18. 1. 2016.

 

2.     Zároveň doplňuji informaci, proč nebyl dopis projednán, ani není
zařazen do příslušného usnesení. Jak vyplývá z mé první odpovědi, dopis
byl doručen dne 18. 1., tedy v den zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7.
Z tohoto důvodu nebyl zařazen na projednání zastupitelstvem. Předsedající,
pan starosta Jan Čižinský, pouze zastupitele informoval, že dopis aktuálně
dorazil. Řádně předložen k projednání Zastupitelstvem MČ Praha 7 bude na
příštím zasedání dne 15. 2. 2016.

 

 

Příloha:

 

-       dopis Zastupitelstvu MČ Praha 7

 

 

 

Se srdečným pozdravem

 

 

Martin Vokuš

zastupující vedoucí Odboru Kancelář starosty

 

e-mail: [1][email address]

tel.: 220 144 007

mobil: 603 464 810

 

Úřad městské části Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000/7

170 00 Praha 7

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]