Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste ing.Ludmila Sochrová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Doložka rozsudek rozvod

Čekáme, až si ing.Ludmila Sochrová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

ing.Ludmila Sochrová

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, obracím se na Vás s následujícím dotazem.
Od Vašeho soudu jsem doporučeně obdržela Rozsudek jménem republika - rozvod manželství. Při soudním řízení jsme byli informováni o nutnosti
nechat si tento rozsudek potvrdit - soudní doložka. S ohledem na skutečnost, že již v Praze nebydlím, chtěla bych vše vyřídit prostřednictvím pošty.

Můj dotaz zní, jak mám postupovat? Budu přikládat kolek?

S přátelským pozdravem, ing. Ludmila Sochrová

Obvodní soud pro Prahu 6

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Doložka rozsudek
rozvod" s evidenčním číslem 9105b917-c774-4afe-b292-6c9ea430fef9 a s
běžným číslem 34450/2019 bylo doručeno dne 01.07.2019 11:36:25.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 6

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 6

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Doložka rozsudek
rozvod" s evidenčním číslem 9105b917-c774-4afe-b292-6c9ea430fef9 a s
běžným číslem 34450/2019, doručené dne 01.07.2019 v 11:36:25 a ověřené dne
01.07.2019 v 11:37:11, bylo přiřazeno ke spisové značce "52 SI 202/2019" a
ke zpracování dne 01.07.2019 v 11:53:57.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 6

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste ing.Ludmila Sochrová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.