Doložení vlastníků

Jiří Skuhrovec vznesl tento dotaz dotaz na Lesy ČR, s.p.

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Jiří Skuhrovec

Povinný subjekt: Lesy ČR, s.p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o poskytnutí informace o skutečném majiteli společnosti UNILES a.s., která byla poskytnuta v rámci veřejné zakázky ev. č. Z2018-031859 v souladu s § 122 zákona 134/2016. Prosím o jména všech uvedených skutečných majitelů a způsob jejich zjištění (zda jsou uvedeni v evidenci údajů o skutečných majitelích, nebo byli poskytnuti společnostní UNILES). Konečně poprosím o datum zjištění této informace.

S přátelským pozdravem,

Jiří Skuhrovec

Lesy České republiky, s. p., Lesy ČR, s.p.

1 příloha

Dobrý den,

potvrzujeme, že jsme dne 5. 2. 2019 převzali k řešení Vámi zaslanou
emailovou zprávu ze dne 5. 2. 2019 s uvedeným předmětem Žádost o informace
podle dotaz - Doložení vlastníků. Této zprávě bylo přiděleno číslo podání
LCR-099-CKDP/2019/0009107.

Seznam validací:

Validace podpisu emailu

- Emailová zpráva není podepsána elektronickým podpisem.

Lesy České republiky, s. p

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Tel.: +420 956 999 111

Fax: +420 495 262 391

E-mail: Instituce [Lesy ČR, s.p. vyžaduje e-mail]

Datová schránka: e8jcfsn

Ředitelství Hradec Králové, Lesy ČR, s.p.

2 přílohy

Dobrý den.

Zasíláme Vám zprávu ve věci:

Skuhrovec - žádost o informace dle ZSPI - doložení vlastníků UNILES a.s.

Číslo jednací: LCR099/14/000371/2019

Seznam příloh:

* Jiří Skuhrovec - poskytnutí informací.pdf

S pozdravem

Lesy České republiky, s. p

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Tel.: +420 956 999 111

Fax: +420 495 262 391

E-mail: Instituce [Lesy ČR, s.p. vyžaduje e-mail]

Datová schránka: e8jcfsn