Doložení údajů v otázce kampaně Žeru maso 2022

Teodor Duraković vznesl tento dotaz dotaz na Agrární komora Praha

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Agrární komora Praha měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Teodor Duraković

Povinný subjekt: Agrární komora Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

tímto Vás žádám o poskytnutí následujících informací v otázce kampaně "žeru maso 2022" podle již zmíněného zákona

- doložení dokumentace podaných nabídek všech účastníků, zejména nabídky vybraného dodavatele a priori s.r.o.
- doložení plnění smlouvy na poskytování služeb s dodavatelem a priori s.r.o. k realizaci projektu s názvem "ZAJIŠTĚNÍ KAMPANĚ ŽERU MASO 2022" - za měsíc totiž uzavřená smlouva končí a veřejnosti je dostupný pouze jediný výstup (Webové stránky se dvěma články)
- doložení všech již realizovaných výstupů ve smlouvě zmíněných. Tím mám na mysli 4 tiskové zprávy, které měly být v minulých měsících dle smlouvy vyhotoveny a mediální a online výstupy, které již vyhotoveny byly.
- zveřejnění hodnotícího formuláře hodnotící komise (Hodnotící formulář: Dílčí hodnotící kritérium: Kvalita nabídnutého řešení (70 %)), ve kterém bude viditelný a čitelný všechen obsah. Ve Vámi zveřejněném dokumentu jsou totiž v buňkách tabulek v mnoha případech části textu částečně i zcela zakryty.

S pozdravem,

Teodor Duraković

Teodor Duraković

Povinný subjekt: Agrární komora Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

Rád bych Vám přípomněl, že Vaše lhůta na odpověď dle výše zmíněného zákona vypršela před dvěma dny. Tím, že jste do tohoto data nezareagovali, se dopouštíte porušení tohoto zákona. Prosím Vás o doplnění Vaší odpovědi v co nejkratší lhůtě, v opačném případě budou podniknuty právní kroky ujišťující dodržení zmiňovaného zákona.

S pozdravem,

Teodor Duraković