Dokumenty ke změně územního plánu v k.ú.Božkovice - osada Radošovice

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Bystřice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

vzhledem k tomu, že dokumenty, které jsem od Vás dne 8.10.2019 ve věci změny územního plánu v k.ú.Božkovice - osada Radošovice kat.č.1259/5, 1259/6 a 1259/7 nejsou kompletní (navíc pocházejí z roku 2011), žádám :

1/ doplnit tyto o
- písemný záznam o průběhu veřejného projednání navrhované změny
- písemný záznam o obsahu námitek či připomínek navrhovanou změnou dotčených osob
- písemné stanovisko osadního výboru Radošovic k navrhované změně územního plánu
- zápis o provedeném výkladu (navrhované změny) územně plánovací dokumentace oprávněnou osobou
- výpis ze zasedání ZM Bystřice, kde se změnou územního plánu v k.ú.Božkovice - náves Radošovice - pozemky kat.č.1259/5, 1259/6 a 1259/7 zastupitelstvo města Bystřice vyjádřilo na základě výše uvedených písemností a dokladů svůj souhlas.

2/ vysvětlit 8mi letou prodlevu mezi lety 2011 (v nichž požadavek na změnu vznikl) a červnem 2019 (kdy podle Vašich informací změna územního plánu měla vstoupit v platnost).

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Informace pro všechny o.s.,

2 přílohy

Město Bystřice [1]22/10/2019

Vážená paní/vážený pane,

zasíláme Vám dokument Č.J. 04285/2019/MUBY/MSm ve věci Poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ,který vyřizuje Hana Vrňáková .
Dokument je v příloze tohoto e-mailu ve formátu a s náležitostmi
odpovídající aktuálním právním předpisům.

S pozdravem
Město Bystřice

P.S. Toto je automatický e-mail generovaný elektronickou výpravnou.Odpověď
bude považována za podání. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte
kontaktovat úředníka, který je uveden v přiloženém dokumentu
Prosím předejte k rukám Marie Dvořáková

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/do...