Dokumenty ke změně územního plánu v k.ú.Božkovice - osada Radošovice

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Město Bystřice. Musí odpovědět co nejdříve, to nejpozději do (podrobnosti).

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Bystřice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

vzhledem k tomu, že dokumenty, které jsem od Vás dne 8.10.2019 ve věci změny územního plánu v k.ú.Božkovice - osada Radošovice kat.č.1259/5, 1259/6 a 1259/7 nejsou kompletní (navíc pocházejí z roku 2011), žádám :

1/ doplnit tyto o
- písemný záznam o průběhu veřejného projednání navrhované změny
- písemný záznam o obsahu námitek či připomínek navrhovanou změnou dotčených osob
- písemné stanovisko osadního výboru Radošovic k navrhované změně územního plánu
- zápis o provedeném výkladu (navrhované změny) územně plánovací dokumentace oprávněnou osobou
- výpis ze zasedání ZM Bystřice, kde se změnou územního plánu v k.ú.Božkovice - náves Radošovice - pozemky kat.č.1259/5, 1259/6 a 1259/7 zastupitelstvo města Bystřice vyjádřilo na základě výše uvedených písemností a dokladů svůj souhlas.

2/ vysvětlit 8mi letou prodlevu mezi lety 2011 (v nichž požadavek na změnu vznikl) a červnem 2019 (kdy podle Vašich informací změna územního plánu měla vstoupit v platnost).

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková