Dokumentu UP VUC jako zdroj info o vzniku zameru D29/7 Zasad uzemniho rozvoje JCK

Dotaz byl částečně úspěšný.

Vaclav Klecanda

Povinný subjekt: Město Tábor

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Navazuji na odpoved od JCK kraje ohledne vzniku zameru D29/7 Zasad uzemniho rozvoje JCK: https://www.infoprovsechny.cz/request/72...
V odpovedi se uvadi, ze zamer je prevzat z dokumentu UP VUC a jeho zmeny c.5. Proto bych rad tento dokument dostal. Zaroven by bylo fajn dostat i pridruzene dokumenty ze kterych by bylo patrne, jak se k onomu zameru doslo, aby nebylo nutne si tyto informace vyzadovat v extra zadostech.
Dekuji za pochopeni.
S přátelským pozdravem,

Vaclav Klecanda

Město Tábor

6 příloh

------------------------------------------------
PID : S00FX019Y7AZ
Značka : METAB 16713/2018/OR/Bo
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor rozvoje
Věc : Sdělení k žádosti o informace podle zákona č.106/1999, Klecanda
Věc podrobně : Sdělení k žádosti o informace podle zákona č.106/1999,
Klecanda
Datum podání : 27.3.2018

(See attached file: Cekanice_dopravni_propojeni_zak_106.pdf)
(See attached file: UP_aglomerace_zmena_1a.pdf)
(See attached file: UP_aglomerace_zmena_1b.pdf)
(See attached file: UP_aglomerace_zmena_5_text.pdf)
(See attached file: UP_aglomerace_zmena_5_VPS.pdf)
(See attached file: UP_aglomerace_zmena_5_vykres.pdf)

Božena Konečná, Město Tábor

6 příloh

------------------------------------------------
PID : S00FX019Y7AZ
Značka : METAB 16713/2018/OR/Bo
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor rozvoje
Věc : Sdělení k žádosti o informace podle zákona č.106/1999, Klecanda
Věc podrobně : Sdělení k žádosti o informace podle zákona č.106/1999,
Klecanda
Datum podání : 27.3.2018

Informace pro všechny o.s.,

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 15.3.2018 15:50:59 v obsahu
zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dokumentu UP VUC jako zdroj info
o vzniku zameru D29/7 Zasad uzemniho rozvoje JCK elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 15.3.2018 15:50:59 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením
příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal)
has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the
file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Město Tábor 16.3.2018 07:08:32

Vaše podání ze dne: 15.3.2018 15:50:59 v obsahu zprávy: Žádost o informace
podle dotaz - Dokumentu UP VUC jako zdroj info o vzni... podané na adresu
el. podatelny - Instituce [Město Tábor vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: S00FX019TZDX
Datum zaevidování: 16.3.2018 07:08:09
Vaše evidenční údaje: Klecanda Václav

V souladu se Spisovým a skartačním řádem Městského úřadu Tábor
dojde k doručení podání okamžikem, kdy se do elektronické podatelny
přihlásí osoba,
která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k přijatému
dokumentu.

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Točínová Věra