Dokumentace ke stavbě - „I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka“

Petr Kebrle vznesl tento dotaz dotaz na Jihomoravský kraj

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Jihomoravský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím o zaslání dokumentace ke stavbě - „I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka“, kterou váš úřad povolit ve JMK 3814/2021.

Děkuji

Ing. Petr Kebrle

E-výpravna KrÚ JMK, Jihomoravský kraj

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 29.1.2021 07:52:52 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dokumentace ke stavbě - "I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka" elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 29.1.2021 07:52:52 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Tato zpráva je generována automaticky. Na tuto zprávu prosím neodpovídejte.

Jihomoravský kraj / Krajský úřad Jihomoravského kraje
29.1.2021 08:11:29

Vaše e-mailová zpráva ze dne: 29.1.2021 07:52:52 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dokumentace ke stavbě - "I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka", zaslaná na adresu el. podatelny - Instituce [Jihomoravský kraj vyžaduje e-mail]
byla přijata a evidována s těmito údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJMXOPI72PN
Datum evidence: 29.1.2021 07:52:52

Tato zpráva nepotvrzuje splnění náležitostí podání podle příslušných právních předpisů.
V příloze této zprávy je soubor POTVRZEN.PDF, obsahující text uvedený výše. Soubor je opatřen kvalifikovanou el. pečetí JMK.

Jihomoravský kraj

1 příloha

------------------------------------------------
PID : KUJMP0296ZG4
Značka : JMK 18689/2021
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor dopravy
Věc : Výzva k upřesnění žádosti
Datum podání : 5.2.2021

Povinný subjekt: Jihomoravský kraj

Doplnění žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Žádám o zaslání situačního výkresu, ze kerého by bylo zřejmé jak nová stavba zasáhne do stávajících chodníků a jak budou řešeny přechody pro chodce.
Vzhledem, že se jedná a stavbu veřejně prospěšnou, předpokládám souhlas vlastníka.

S přátelským pozdravem,

Petr Kebrle

E-výpravna KrÚ JMK, Jihomoravský kraj

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 21.2.2021 12:35:45 v obsahu zprávy: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Dokumentace ke stavbě - "I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka" elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 21.2.2021 12:35:45 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Tato zpráva je generována automaticky. Na tuto zprávu prosím neodpovídejte.

Jihomoravský kraj / Krajský úřad Jihomoravského kraje
22.2.2021 08:33:21

Vaše e-mailová zpráva ze dne: 21.2.2021 12:35:45 v obsahu zprávy: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Dokumentace ke stavbě - "I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka", zaslaná na adresu el. podatelny - Instituce [Jihomoravský kraj vyžaduje e-mail]
byla přijata a evidována s těmito údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJMXOPIKKMV
Datum evidence: 21.2.2021 12:35:45

Tato zpráva nepotvrzuje splnění náležitostí podání podle příslušných právních předpisů.
V příloze této zprávy je soubor POTVRZEN.PDF, obsahující text uvedený výše. Soubor je opatřen kvalifikovanou el. pečetí JMK.

Jihomoravský kraj

3 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUJMP0296ZF9
Značka : JMK 34727/2021
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor dopravy
Věc : Poskytnutí informace - VnM
Datum podání : 3.3.202