Dokumentace ke stavbě - „I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka“

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Jihomoravský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím o zaslání dokumentace ke stavbě - „I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka“, kterou váš úřad povolit ve JMK 3814/2021.

Děkuji

Ing. Petr Kebrle

E-výpravna KrÚ JMK, Jihomoravský kraj

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 29.1.2021 07:52:52 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dokumentace ke stavbě - "I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka" elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 29.1.2021 07:52:52 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Tato zpráva je generována automaticky. Na tuto zprávu prosím neodpovídejte.

Jihomoravský kraj / Krajský úřad Jihomoravského kraje
29.1.2021 08:11:29

Vaše e-mailová zpráva ze dne: 29.1.2021 07:52:52 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dokumentace ke stavbě - "I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka", zaslaná na adresu el. podatelny - Instituce [Jihomoravský kraj vyžaduje e-mail]
byla přijata a evidována s těmito údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJMXOPI72PN
Datum evidence: 29.1.2021 07:52:52

Tato zpráva nepotvrzuje splnění náležitostí podání podle příslušných právních předpisů.
V příloze této zprávy je soubor POTVRZEN.PDF, obsahující text uvedený výše. Soubor je opatřen kvalifikovanou el. pečetí JMK.

Jihomoravský kraj

1 příloha

------------------------------------------------
PID : KUJMP0296ZG4
Značka : JMK 18689/2021
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor dopravy
Věc : Výzva k upřesnění žádosti
Datum podání : 5.2.2021

Povinný subjekt: Jihomoravský kraj

Doplnění žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Žádám o zaslání situačního výkresu, ze kerého by bylo zřejmé jak nová stavba zasáhne do stávajících chodníků a jak budou řešeny přechody pro chodce.
Vzhledem, že se jedná a stavbu veřejně prospěšnou, předpokládám souhlas vlastníka.

S přátelským pozdravem,

Petr Kebrle

E-výpravna KrÚ JMK, Jihomoravský kraj

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 21.2.2021 12:35:45 v obsahu zprávy: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Dokumentace ke stavbě - "I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka" elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 21.2.2021 12:35:45 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Tato zpráva je generována automaticky. Na tuto zprávu prosím neodpovídejte.

Jihomoravský kraj / Krajský úřad Jihomoravského kraje
22.2.2021 08:33:21

Vaše e-mailová zpráva ze dne: 21.2.2021 12:35:45 v obsahu zprávy: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Dokumentace ke stavbě - "I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka", zaslaná na adresu el. podatelny - Instituce [Jihomoravský kraj vyžaduje e-mail]
byla přijata a evidována s těmito údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJMXOPIKKMV
Datum evidence: 21.2.2021 12:35:45

Tato zpráva nepotvrzuje splnění náležitostí podání podle příslušných právních předpisů.
V příloze této zprávy je soubor POTVRZEN.PDF, obsahující text uvedený výše. Soubor je opatřen kvalifikovanou el. pečetí JMK.

Jihomoravský kraj

3 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUJMP0296ZF9
Značka : JMK 34727/2021
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor dopravy
Věc : Poskytnutí informace - VnM
Datum podání : 3.3.202