Dokument nevedený řádně v přehledu evidence - ZŠK/228/2017

Dotaz byl úspěšný.

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
z doposud zaslaných informací je patrné, že fakticky existuje další číslo jednací, ZŠK/228/2017, které není v přehledu evidence žalobkyni dne 24 11. 2020 adresované žalovanou pod č.j.: ZŠK/0282/2020.
Opakovaně tímto žádám o neprodlené zaslání žalovanou doposud zatajovaného a řádně neevidovaného dokumentu vedeného pod č.j.: ZŠK/228/2017.

S přátelským pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Milena Medková - ZŠ Křižná, Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

2 přílohy

Odpověď na žádost o poskytnutí informací.