Doklady, které prokazují plnění smlouvy s firmou Xanthus

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie všech proplacených faktur, popřípadě jiné relevantní doklady, které prokazují plnění Smlouvy o poskytování služeb č.0006580009 s firmou Xanthus ze dne 28.8.2009

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Němcová Irena 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

Dobrý den,

v termínu od 30. 6. 2014 do 11. 7. 2014 mám dovolenou. V naléhavých případech prosím o zaslání korespondence paní Kristině Staňkové, tel. 92027, e-mail [email address].

Pozn.: Korespondence zasílaná na adresu [email address] je již automaticky zasílána na e-mail [email address]

Děkuji

Irena Němcová

Staňková Kristina 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

Vážený pane,

 

potvrzujeme přijetí Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím ze dne 30.06.2014, ve které žádáte kopie všech
proplacených faktur, popřípadě jiné relevantní doklady, které prokazují
plnění Smlouvy o poskytování služeb č.0006580009 s firmou Xanthus ze dne
28.8.2009. Dovolujeme si Vám oznámit prodloužení lhůty dle §14 odst. 7
písm.a) a  b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o
10 dní tj.,do 25.06.2014. K prodloužení lhůty jsme přistoupili z důvodu,
že vyřízení Vaší žádosti si vyžádá obsáhlé vyhledávání velkého množství
požadovaných informací.

 

 

Kristina Staňková

referent

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

900200 - odbor Právní

t +420 296 192 027

e-mail [email address]

www.dpp.cz

 

Staňková Kristina 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

Vážený pane,

potvrzujeme přijetí Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 30.06.2014, ve které žádáte kopie všech proplacených faktur, popřípadě jiné relevantní doklady, které prokazují plnění Smlouvy o poskytování služeb č.0006580009 s firmou Xanthus ze dne 28.8.2009. Dovolujeme si Vám oznámit prodloužení lhůty dle §14 odst. 7 písm.a) a b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o 10 dní tj.,do 25.07.2014. K prodloužení lhůty jsme přistoupili z důvodu, že vyřízení Vaší žádosti si vyžádá obsáhlé vyhledávání velkého množství požadovaných informací.

Kristina Staňková
referent

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900200 - odbor Právní
t +420 296 192 027
e-mail [email address]
www.dpp.cz

Staňková Kristina 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

Vážený pane,

 

 v návaznosti na  Vaší žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, kterou jste zaslal dne 30.06.2014 a ve které žádáte
kopie dokladů, které prokazují plnění smlouvy č.0006580009  s firmou
Xanthus  Vám sdělujeme následující.

 

 V souvislosti s § 17 odst. 1 si Vás dovolujeme informovat, že náklady
spojené s Vaší žádostí činní 2.000,- Kč a to z důvodu mimořádně rozsáhlého
vyhledávání.

 

·         Rozpis nákladů - mimořádně rozsáhlé vyhledávání -  8 h/1 človek
á 250 ,- Kč.

 

 Prosím o Vaše sdělení, zda souhlasíte s peněžní úhradou. Úhradu nákladů
je možno učinit bankovní převodem na č.ú: 1930731349/0800 v.s.  60251

 nebo poštovní složenkou na uvedený účet. Informace Vám budou odeslány
bezprostředně po zaplacení úhrady.

 

 

S pozdravem

 

Kristina Staňková

referent

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

900200 - odbor Právní

t +420 296 192 027

e-mail [email address]

www.dpp.cz

 

David Havlík

Povinný subjekt: Staňková Kristina 900200

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

s peněžní úhradou nesouhlasím

S pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

s peněžní úhradou nesouhlasím

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krynski Lukasz Mgr. 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

Dobrý den,

dovoluji si Vás informovat, že jsem mimo kancelář. Po dobu mé nepřítomnosti se prosím obracejte na mojí kolegyni Ilonu Svobodovou: [email address]<mailto:[email address]> , v kopii na Irenu Němcovou [email address]<mailto:[email address]> a Kristýnu Staňkovou [email address].

Děkuji a jsem s pozdravem

Lukasz Krynski, vedoucí právního odboru
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
t +420 296 192 020
m +420 739 342 527
e-mail [email address]
www.dpp.cz

Staňková Kristina 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

Vážený pane,

v návaznosti na Váš email ze dne 03.07.2014, ve kterém nesouhlasíte s peněžitou úhradou za poskytnuté informace Vás žádáme o sdělení, zda na poskytnutí informace trváte. V případě, že do 60 dnů od doručení výzvy k úhradě neuhradíte požadovanou částku, Vaše žádost se dle §17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, odloží.

S pozdravem

Kristina Staňková
referent

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900200 - odbor Právní
t +420 296 192 027
e-mail [email address]
www.dpp.cz

ukázat citované pasáže

David Havlík

Povinný subjekt: Staňková Kristina 900200

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na poskytnutí informace trvám

S pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na poskytnutí informace trvám

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krynski Lukasz Mgr. 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

Dobrý den,

dovoluji si Vás informovat, že jsem mimo kancelář. Po dobu mé nepřítomnosti se prosím obracejte na mojí kolegyni Ilonu Svobodovou: [email address]<mailto:[email address]> , v kopii na Irenu Němcovou [email address]<mailto:[email address]> a Kristýnu Staňkovou [email address].

Děkuji a jsem s pozdravem

Lukasz Krynski, vedoucí právního odboru
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
t +420 296 192 020
m +420 739 342 527
e-mail [email address]
www.dpp.cz

David Havlík

Povinný subjekt: Němcová Irena 900200

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na poskytnutí informace trvám

S pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Krynski Lukasz Mgr. 900200

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na poskytnutí informace trvám

S pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Krynski Lukasz Mgr. 900200

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona by instituce měla odpovědět nejpozději do 15 dnů

S pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona by instituce měla odpovědět nejpozději do 15 dnů

S přátelským pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Němcová Irena 900200

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona by instituce měla odpovědět nejpozději do 15 dnů

S pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Staňková Kristina 900200

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona by instituce měla odpovědět nejpozději do 15 dnů

S pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Krynski Lukasz Mgr. 900200

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona měl být dotaz bez výhrad již dávno zodpovězen

S pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona měl být dotaz bez výhrad již dávno zodpovězen

S přátelským pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Němcová Irena 900200

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona měl být dotaz bez výhrad již dávno zodpovězen

S pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Staňková Kristina 900200

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona měl být dotaz bez výhrad již dávno zodpovězen

S pozdravem,

David Havlík

Hrabáčová Jana JUDr. 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

Dobrý den,

V daném případě, je poskytnutí informací podmíněno dle § 17 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., zaplacením požadované úhrady.V případě, že úhrada byla provedena, zašlete prosím doklad, že úhrada byla provedena.
S pozdravem

JUDr. Jana Hrabáčová
právník

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900200 - odbor Právní
t +420 296 192 022
e-mail [email address]
www.dpp.cz

ukázat citované pasáže