Doklady k veřejné zakázce Dodávka 65 ks. IRCOM LG

Povinný subjekt: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Dopravní podnik Hlavního města Prahy vyzval dne 15.12.2014 firmu Xanthus a.s. IČO 25011821 k účasti v jednacím řízení bez uveřejnění k zadání veřejné zakázky “Dodávka 65 ks. IRCOM LG” dle § 23 odst. 4. písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ( dale jen “ zákon “ ) Podle uvedeného paragrafu, odstavce a písmena zmiňovaného zákona může zadavatel zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění rovněž tehdy, jestliže uvedená zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem. Žádám tedy o kopie dokladů, které prokazují splnění zákonných podmínek, podle kterých může veřejnou zakázku “Dodávka 65 ks. IRCOM LG” splnit z technických či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze dodavatel Xanthus a.s. IČO 25011821.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Staňková Kristina 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

Vážený pane Havlíku,

potvrzujeme přijetí Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 22.12.2014. Dovolujeme si Vám oznámit prodloužení lhůty dle §14 odst. 7 písm.a) a b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o 10 dní tj.,do 16.01.2015. K prodloužení lhůty jsme přistoupili z důvodu, že vyřízení Vaší žádosti si vyžádá obsáhlé vyhledávání velkého množství požadovaných informací.

S pozdravem

Kristina Staňková
referent
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900200 - odbor Právní
t +420 296 192 027
e-mail [email address]
http://www.dpp.cz

ukázat citované pasáže

Staňková Kristina 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

 

Vážený pane Havlíku,

 

v návaznosti na Vaší žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím ze dne 22.12. 2014 si Vám dovolujeme oznámit, že
ROZHODNUTÍ k Vaší žádosti  bylo dne 16.1.2014  zasláno doporučeně na Vámi
uvedenou adresu.

 

S pozdravem

Kristina Staňková
referent

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900200 - odbor Právní
t +420 296 192 027
e-mail [1][email address]
[2]www.dpp.cz

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.dpp.cz/