Doklad o odborné způsobilost

Vratislav Blažek vznesl tento dotaz dotaz na Město Benešov

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Stále čekám na doplnění dotazu institucí či jmenovitě jejím pracovníkem Město Benešov.

Vratislav Blažek

Povinný subjekt: Město Benešov

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych se zeptal, kolik dokladů o odborné způsobilosti starších 6 měsíců leží na vašem úřadě ke 11.5.2021. Respektive mi jde o počet žádosti o přijetí k výuce a výcviku, které leží na vašem úřadě, se složenou zkouškou k datu 11.11.2020 a starší, kde nebylo požádáno o řidičské oprávnění písemnou formou k datu 11.5.2021. Z čehož vyplívá, že doklad o odborné způsobilosti je starší než 6 měsíců a nejde již podat žádost o řidičské oprávnění.

Zároveň mi nejde pouze o počet originálů, ale i o počet kopií, které jste si okopírovali a originál jste předali žadateli, který přišel již po lhůtě 6 měsíců. Počet originálů a kopií mě zajímá zvlášť.

Zároveň mě zajímá, jak postupujete v případě, že se blíží konec lhůty(což víte, protože dokument leží u vás), kdy je možné podat žádost o řidičské oprávnění.

S přátelským pozdravem,

Vratislav Blažek

Vratislav Blažek

Povinný subjekt: Město Benešov

Vážená paní, vážený pane,
V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb.) mi informace, o kterou jsem žádal 11.5.2021(věc: Doklad o odborné způsobilost), nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací). Pokud Město Benešov striktně trvá na zákonných lhůtách, jak mi bylo mnohokrát sděleno, tak nerozumím tomu, proč nebyla dodržena lhůta 15 dní, Váš emailový server mi doručil zprávu potvrzující doručení 11.5.2021 v 18:14.

S přátelským pozdravem,

Vratislav Blažek