Dohoda o rozvázání pracovního poměru místostarosty města Ralsko Oto Váradi, DiS.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Město Ralsko

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
žádám Vás o zaslání výhradně elektronickou cestou kopii tohoto dokumentu:
Dohoda o rozvázání pracovního poměru z funkce strážníka městské policie Ralsko Oto Váradi, DiS. k 30.4.2015, která byla uzavřena dne 21.4.2015.

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Oldřich Němec, Město Ralsko

2 přílohy

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Oldřich Němec, tajemník MěÚ

Městský úřad Ralsko, Kuřívody 701, 471 24  Ralsko

tel.: 487 898 142

e-mail: [1][email address]

 

[2]znak

 

Tímto e-mailem odesílající neslibuje uzavřít ani neuzavírá za město Ralsko
žádnou smlouvu.

Jakákoliv smlouva týkající se města Ralsko, pokud bude uzavřena, musí mít
výhradně listinnou formu.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Vít Veselý zanechal/a poznámku ()

Bližší popis skutku viz: http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_regio...

Vít Veselý zanechal/a poznámku ()

Oto Váradi, DiS, občanský člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

Jmenován usnesením vlády ze dne 12. května 2014 č. 352.

Zdeňka Smolíková, Město Ralsko

1 příloha