Dohoda o plnění dluhu ve splátkách - nadbytečná anonymizace

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl odmítnut Město Kouřim.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v zápise č. 7 ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 28.6.2017 se to přímo hemží začerněnými údaji.
Nejnesmyslnější v tomto zápise je začernění údaje u "bodu 4.7 Dohoda o plnění dluhu ve splátkách (usnesení č. 67/2017)", kde ZM schválilo dohodu o plnění dluhu ve splátkách mezi městem Kouřim a
PŘÍJEMCEM VEŘEJNÝCH prostředků!

Sdělte výši nájmu, výši celkové pohledávky města (dluhu), dohodnutou výši (měsíčních?) splátek a jméno/příjmení nájemce včetně vyjádření, ke kterým majetkům města se předmětný dluh váže.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

3 přílohy