Dohoda č. 112/2016

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Město Dubí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii Dohody č. 112/2016 mezi firmou Cínovecká deponie, a.s. a Městem Dubí, uzavřené dne 24.6.2016 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík