Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Karel Hybš prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

dodatečná registrace přípojného speciálního vozíku za OA

Karel Hybš vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo dopravy

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Karel Hybš přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Vážení.Prosím o radu,jakým způsobem dodatečně zaregistrovat přívěs pro přepravu mot.člunu.Přívěs má platnou TP,SPZ,osvědčení o registraci vozidla.Při stěhování se ztratil malý OTP.Protože se jedná o speciální na míru stavěný přívěs za OA,běžně neužívaný,neuvědomil jsem si , že je v polopřevodu na syna,kterému jsem ho stavěl na základě povolení.Proto jsem toto zjistil až při žádosti o vystavení duplikátu malého OTP.Toto mi bylo odmítnuto s tím, že mám přívěs zahodit.Je možné vzhledem ke specifickému účelu přívěsu požádat o udělení vyjímky pro registraci - odstranění tvrdosti zákona ev. zrušení zápisu o polopřevodu?I když se jedná o mé opominutí,připadá mi nesmyslné z administrativních důvodů přívěs v hodnotě cca 30.000,-Kč likvidovat.

S přátelským pozdravem,

Karel Hybš

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 4.11.2015 15:30:08
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - dodatečná registrace přípojného speciálního vozíku za OA

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 4.11.2015 15:30:08
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - dodatečná registrace přípojného speciálního vozíku za OA

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

1 příloha

Vážený pan

Hybš Karel                           e-mail: 
[1][FOI #4623 e-mail] ??

 

Naše čj. 355/2015-072-Z106/4

 

Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 4. 11. 2015

 

Vážený pane,

 

Ministerstvo dopravy obdrželo Vaši žádost ze dne 4. 11. 2015 o poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ),  která byla přijata
podatelnou ministerstva pod č.p. 56216/2015 -MD-CKDP a bylo jí přiděleno
čj. 355/2015-072-Z106. V této žádosti požadujete  poskytnutí informace-
cit.:  

 

„Prosím o radu ,jakým způsobem dodatečně zaregistrovat přívěs pro přepravu
mot. člunu. Přívěs má platnou TP, SPZ, osvědčení o registraci vozidla. Při
stěhování se ztratil malý OTP. Protože se jedná o speciální na míru
stavěný přívěs za OA, běžně neužívaný, neuvědomil jsem si , že je v
polopřevodu na syna, kterému jsem ho stavěl na základě povolení. Proto
jsem toto zjistil až při žádosti o vystavení duplikátu malého OTP. Toto mi
bylo odmítnuto s tím, že mám přívěs zahodit. Je možné vzhledem ke
specifickému účelu přívěsu požádat o udělení vyjímky pro registraci -
odstranění tvrdosti zákona ev. zrušení zápisu o polopřevodu? I když se
jedná o mé opominutí, připadá mi nesmyslné z administrativních důvodů
přívěs v hodnotě cca 30.000,-Kč likvidovat.".

 

Ministerstvo dopravy Vám na základě stanoviska věcně příslušného Odboru
provozu silničních vozidel, oddělení registrace vozidel,  sděluje
následující:

 

Vzhledem k tomu, že nebyla podána do 30. června 2015 žádost o zápis
vlastníka vozidla do registru silničních vozidel nebo nebyla využita
možnost podání této žádosti zmocněncem, je takové vozidlo podle zákona č.
56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zaniklé se všemi důsledky
vztahujícími se k zániku vozidel, tj. ztráta technické způsobilosti a
neplatnost technického průkazu. Vozidlo již nelze provozovat na pozemních
komunikacích. Bohužel Ministerstvo dopravy ani obecní úřad obce
s rozšířenou působností nemají žádnou možnost udělit výjimku nebo
prodloužit zákonem danou lhůtu pro splnění povinnosti.

 

Novela zákona č. 56/2001 Sb., která stanovila vlastníkům vozidel v tzv.
převodu podat žádost o zápis vlastníka do registru silničních vozidel do
30. června 2015, byla zveřejněna ve Sbírce zákonů již v červenci roku
2013. Tato povinnost vlastníků vozidel tak byla známa téměř dva roky.
Ministerstvo o této změně opakovaně informovalo prostřednictvím hlavních
celoplošných médií a vytvořilo i webovou aplikaci, která umožnila kontrolu
stavu vozidel.

 

Vaší situace je mi velice líto, ale zákon v platném znění skutečně
nepovoluje žádnou možnost, jak dodatečně dokončit zápis vlastníka vozidla
do registru silničních vozidel.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jakub Stadler

ředitel

Odbor komunikace

 

Ministerstvo dopravy

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12

115 00  Praha 1

 

 

Vyřizuje:      Jana Klenotová, Oddělení komunikace s veřejností

                     Phone: +420 2251 31317,  Email:
[2][email address]

References

Visible links
1. mailto:[FOI #4623 e-mail] ??
2. mailto:[email address]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Karel Hybš prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.