Dobrý den,prosím o zodpovězení termínu zdravotní prohlídky pro řidiče

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo dopravy měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,prav.prohlídku řidičů po 2 letech jsem absolvoval dne
12.3.2020.Datum narození 24.6.1940.Mohu prosím jít na následující prohlídku
až v měsíci narození,t.j.v červnu?Děkuji za vstřícnost.

S přátelským pozdravem,

Jan Sladký

E-výpravna MDCR, Ministerstvo dopravy

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 5.3.2022 16:28:58 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dobrý den,prosím o zodpovězení termínu zdravotní prohlídky pro řidiče elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 5.3.2022 16:28:58 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo dopravy / 7.3.2022 09:26:51

Vaše podání ze dne: 5.3.2022 16:28:58 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dobrý den,prosím o zodpovězení termínu zdravotní prohlídky pro řidiče podané na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MDCRX0157BZA
Datum zaevidování: 7.3.2022 09:15:51
Vaše evidenční údaje: Sladký Jan, 1. máje 1035, 39901 Milevsko, [FOI #9283 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

Ministertsvo Dopravy

Ministerstvo dopravy

1 příloha

  • Attachment

    USUSDP03 INT VEN 12 Dopis MD Pod n ze dne 07.03 2022 Sd len MD 8066 2022 072 4 2022 3 8.pdf

    252K Download View as HTML

------------------------------------------------ PID : MDCRX0158J08 Značka
: MD-8066/2022-072/4 Skupina : Dokument
------------------------------------------------ Odesílatel : Vlastní -
072 Věc : Podání ze dne 05.03.2022 - Sdělení Věc podrobně : Datum