do zahraničí na tříkolce Peugeot Metropolis 400 s řidičským průkazem "B" ?

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Chtěl bych požádat o informaci, zda mohu jezdit v EU na tříkolce Peugeot Metropolis 400 s řidičským průkazem "B"

S přátelským pozdravem,
Miroslav Hegr

E-výpravna MDCR, Ministerstvo dopravy

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 23.2.2024 22:29:27 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - do zahraničí na tříkolce Peugeot Metropolis 400 s řidičským průkazem "B" ? elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 23.2.2024 22:29:27 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo dopravy / 26.02.2024 09:06:42

Vaše podání ze dne: 23.02.2024 22:29:27 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - do zahraničí na tříkolce Peugeot Metropolis 400 s řidičským průkazem "B" ? podané na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MDCRX01FENO8
Datum zaevidování: 26.02.2024 08:59:22
Vaše evidenční údaje: Hegr Miroslav, ,, [FOI #9699 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

Ministerstvo dopravy

Tetiva Tomáš Mgr. et Bc., Ministerstvo dopravy

Dobrý den, prosím o doplnění adresy Vašeho trvalého pobytu, abychom mohli Vaši žádost řádně zaevidovat a zpracovat, viz https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Zadost-...

Děkuji a s pozdravem

Tetiva Tomáš Mgr. et Bc.
Odbor komunikace

Tel: +420 2251 31013 | Mob: +420 607 068 911
[emailová adresa] | www.mdcr.cz
nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

-----Original Message-----
From: mairos <[FOI #9699 e-mail] ??>
Sent: Friday, February 23, 2024 10:29 PM
To: Pošta <Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail]>
Subject: Žádost o informace podle dotaz - do zahraničí na tříkolce Peugeot Metropolis 400 s řidičským průkazem "B" ?

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Povinný subjekt:
Ministerstvo dopravy

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Chtěl bych požádat o informaci, zda mohu jezdit v EU na tříkolce Peugeot Metropolis 400 s řidičským průkazem "B"

S přátelským pozdravem,
Miroslav Hegr

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail: [FOI #9699 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona 106/1999 Sb.).

Ochrana osobních údajů žadatele:
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas, dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

Datum podání:

23/2/2024
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
https://infoprovsechny.cz/help/officers

Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých případech.

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

skrýt citované pasáže

Ministerstvo dopravy

1 příloha

  • Attachment

    Dokument detail INT VEN 12 Dopis MD vn j V zva k up esn n dosti MD 8336 2024 072 3 2024 3 7 1345306650.pdf

    236K Download View as HTML

------------------------------------------------ PID : MDCRX01FMOSL Značka
: MD-8336/2024-072/3 Skupina : Dokument
------------------------------------------------ Odesílatel : Vlastní -
072 Věc : Výzva k upřesnění žádosti Věc podrobně : Datum podání :