Do

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Kraj Vysočina

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

chtěl bych vás požádat o informaci, jakou čáskou podpořil Kraj Vysočina letošní sérii akcí Letní dovádění s Vysočinou.

S přátelským pozdravem,

Marek Langer

posta, Kraj Vysočina

2 přílohy

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 2.8.2016 06:34:36

Vážená paní / Vážený pane,

tato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto
zprávu prosím neodpovídejte.

Vaše podání ze dne: 1.8.2016 14:42:56 doručené na adresu el. podatelny bylo
přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJIXP158LW0
Datum zaevidování: 1.8.2016 14:42:56
Váš osobní přístupový kód: KUJISE06IUNG
Vaše evidenční údaje:
Langer Marek, Benešovská /14, 10100 Praha 10, foi+request-5712-193f5004@infoprovsec...
Předmět:
obsahu zprávy: [[GFI1-SPAM-Header Checking]] - Žádost o informace podle dotaz - Do

Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu
s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu
vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy s předmětem:
"Zadost o stav KUJIXP158LW0KUJISE06IUNG"
na adresu [emailová adresa]

S pozdravem Bělková Jitka

Kraj Vysočina

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUJIXP15980M
Značka : KUJI 61061/2016
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor soc. věcí
Věc : Odpověď na dotaz dle zákona 106/1999 Sb. - Marek Langer
Věc podrobně : Odpověď na dotaz dle zákona 106/1999 Sb. - Marek Langer
Datum podání : 4.8.2016