Dům č.p. 1601 Opletalova 1, Praha 1

Městská část Praha 1 neměli požadované informace.

Robin Karel Popper

Povinný subjekt: Městská část Praha 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dům Opletalova 1/1601, Praha 1 po roce 1989 nesporně byl "obecní majetek" Magistrátu hl. m. Prahy a pověřeným ke správě byl Úřad městské části Praha 1 a v Katastru nemovitostí je veden v "památkově chráněném území".

Žádám tímto o informace:

1) Kdy, jakým a na základě kterého zákona OVM rozhodl o změněně domu Opletalova 1/1601 z obecního vlastnictví na soukromé vlastnictví a komu.

2) Kdo jmenovitě hlasoval pro změnu vlastnictví domu Opletalova 1/1601, kdo proti a kdo se zdržel.

3) Za jakou finanční částku byla realizována změněna domu Opletalova 1/1601 v obecním vlastnictví na soukromé vlastnictví.

S přátelským pozdravem,

Robin Karel Popper

Městská část Praha 1

2 přílohy

  • Attachment

    foi request 480 b3218a0a infoprovsechny.cz c6097df46a39a18d3033e9d04007e164.zip

    3K Download

  • Attachment

    smime.p7s

    5K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz

Městská část Praha 1

2 přílohy

Vážený pane.
v příloze Vám zasílám vyřízení žádosti o informace podle § 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, týkající se domu v Opletalově ul. č.
1/1601, Praha 1.

Lenka Sehnoutková
referent oddělení stížností

--------------------------------------------------------------------------

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Útvar tajemníka
Oddělení právní, kontroly a stížností  

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 292
[email address], [1]www.praha1.cz

References

Visible links
1. file:///tmp/www.praha1.cz