Dluhy a půjčky

Dotaz byl úspěšný.

NOVÁ LITEŇ, z.s.

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí těchto informací:

1) Dluh občanů vůči obci k 31.12.2014 a z toho dluhy starší 3 roků.
2) Počet případů, výše vymáhaných částek a způsob vymáhání dlužných částek od občanů v roce 2013 a v roce 2014.
3) Dluh právnických osob vůči obci k 31.12.2014 a z toho dluhy starší 3 roků.
4) Počet případů, výše vymáhaných částek a způsob vymáhání dlužných částek od právnických osob v roce 2013 a v roce 2014.
5) Seznam vydaných a přijatých půjček, které obec evidovala k 31.12.2014.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem.

Filip Kaštánek - president spolku Nová Liteň, IČ: 03598021.

Vážené sdružení

1) Dluh občanů vůči obci k 31.12 2014 činí 610 079,-Kč a z toho dluhy starší tří roků - 145 414,- Kč
2) V roce 2013 a 2014 byly občanům zaslány Výzvy k zaplacen dluhů. Ve výši vymáhaných částek v roce 2013 _ 176 625,- Kč a v roce 2014 _ 113 552,- Kč.
3) Dluh právnických osob k 31.12.2014 činí 188 580,- Kč _ starší tří roků.
4) Proběhlo jednání s dvěma dlužníky a oba dva splácí svůj závazek. Třetího dlužníka nelze kontaktovat.
5) Obec k 31.12.2014 neeviduje žádné vydané ani přijaté půjčky.