Dluh na výživném od roku 2006

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Obvodní soud pro Prahu 7 měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

kohlerová olga

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 7

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, č.j..EPR 99452/2016-15
Dne 04:.10.2017 byl schválen zákon,Odebrání řidičského průkazu u zletilých dětí od 18 let do 26 let..Letité dopisováni se soudem v případě,kdy otec udává nepravdivé údaje o zaměstnání,záměrně se vyhnout zaplacení dluhu jedenáct let se mu to daří Polovina dluhu mu byla soudem odpuštena,Vzhledem k tomu,že dcera odmaturovala školu o rok později. ,díky nemoci,,integrace,psychosomatická neuroza od jejích tří let.(černý kašel,před maturitou) S jejím postižením se dcera naprosto vyznamenala,desítky hodin doučování,její otec nehradil.!,Nešlo o žádný její záměr,vyhýbat se práci a žít z částky na výživném 1 500,-Kč měsíčně.)vyjádření soudkyně).
,Žádám soud o nařízení exekuce,odebrání řidičského průkazu. otci.
Žádám sdělení soudu,kolik bylo zabaveno exekučně , řidičských průkazů,neplatících otců na výživném.za rok 2016.u Obvodního soudu pro Pr

S přátelským pozdravem,

kohlerová olga

Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Dluh na výživném od
roku 2006" s evidenčním číslem 2d538c6b-8de3-4542-8ba6-712c1770a981 a s
běžným číslem 33725/2017 bylo doručeno dne 08.11.2017 16:48:45.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 7

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Dluh na výživném od
roku 2006" s evidenčním číslem 2d538c6b-8de3-4542-8ba6-712c1770a981 a s
běžným číslem 33725/2017, doručené dne 08.11.2017 v 16:48:45 a ověřené dne
08.11.2017 v 17:02:09, bylo přiřazeno ke spisové značce "11 SI 169/2017" a
ke zpracování dne 13.11.2017 v 15:51:01.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 7

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.