Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Kateřina Köhlerová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Dluh na výživném.-čtrnáct let navyřízený dluh.

Čekáme, až si Kateřina Köhlerová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Kateřina Köhlerová

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 7

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane Spisivá značka:, 40 E 232/2012

Žádám sdělení ,jak pokročilo vyšetřování u,Obvodní ředitelství policie Praha IV.
U Plynárny 2,,ze dne 5.září 2018. Č.j.KRPA-203742-52/TČ-2018-00149. Neexistující zaměstnavatel z Litevska,
K soudním jednání dne 02.10.2018 ,předvoláná neznámá účetní,která neznala sídlo firmy.Dluh otce na výživném stále nezaplacen v částce 30 400,-Kč. !!

S přátelským pozdravem,

Kateřina Köhlerová

Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Dluh na
výživném.-čtrnáct let navyřízený dluh." s evidenčním číslem
91159203-4fbe-4e56-b1a2-12a6189aa235 a s běžným číslem 23883/2020 bylo
doručeno dne 12.08.2020 13:42:02.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 7

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Dluh na
výživném.-čtrnáct let navyřízený dluh." s evidenčním číslem
91159203-4fbe-4e56-b1a2-12a6189aa235 a s běžným číslem 23883/2020,
doručené dne 12.08.2020 v 13:42:02 a ověřené dne 12.08.2020 v 13:42:29,
bylo přiřazeno ke spisové značce "11 SI 116/2020" a ke zpracování dne
14.08.2020 v 14:11:14.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 7

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Vlková Barbora, Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

V příloze zasíláme odpověď na Váš dotez, který je evidován u zdejšího
soudu pod sp. zn. 11Si 116/2020.

 

S pozdravem

 

Barbora Vlková

Dozorčí úřednice

Obvodní soud pro Prahu 7

 

 

Upozornění:

Tento e-mail a k němu připojené dokumenty mohou být důvěrné a jsou určeny
pouze jeho adresátům. Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem,
informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele a e-mail prosím vymažte.
Nejste-li adresátem tohoto e-mailu, není povoleno tento e-mail jakkoliv
užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.

 

 

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Kateřina Köhlerová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.