Dlouhodobá práce na zlepšení vztahů

Michal A. Valášek vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 7

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

v posledním čísle Hobuletu starosta MČ P7 mimo jiné napsal: "dlouhodobě pracujeme na zlepšení vztahu mezi chovateli psů a těmi, kdo psa nemají". V této souvislosti žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí následujících informací:

1. Žádám o poskytnutí seznamu konkrétních činností, jimiž MČ P7 "dlouhodobě pracuje na zlepšení vztahu mezi chovateli psů a těmi, kdo psa nemají" a to minimálně v následujícím rozsahu:
a. Datum
b. Stručný popis činnosti
c. Jméno, příjmení a funkční či pracovní zařazení osoby, která činnost vykonávala.

2. Žádám o poskytnutí informace, zda pro shora uvedenou činnost existuje nějaký vyhodnocovací nebo kontrolní mechanismus, podle kterého by bylo možné posuzovat její úspěšnost.

3. V případě že takový mechnismus existuje, žádám o poskytnutí jeho výstupů; případně nejsou-li dosud k dispozici, informaci o tom kdy takové výstupy k dispozici budou.

Michal A. Valášek

Vokuš Martin,

1 příloha

č.j.: MČ P7 019037/2017

 

Vážený pane,

 

zasílám odpovědi na Vaše dotazy, podané dle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím ze dne 28.03.2017.

 

K bodu 1)

Problematika psů ve městě představuje zásadní téma, na které se vedení
městské části od počátku tohoto volebního období zaměřuje. Bohužel na něj
není tak snadné najít účinný recept, který by zároveň nebyl pouze
represivní. Jednu stranu mince představuje pravidelný a důkladný úklid
ulic, který jsme nastavili na celém území městské části. Za podstatné však
radnice považuje také zprostředkování veřejného dialogu na toto téma s
cílem nacházet kompromisy v oblasti využívání veřejného prostoru a
vzájemného soužití pejskařů a nepejskařů.

 

Toto téma bylo opakovaně diskutováno na níže uvedených setkáních s občany:

 

16. března 2015 – setkání ke Stromovce, debata nad realizovanými a
připravovanými úpravami

·         zúčastnili se zástupci Rady MČ Praha 7, Oddělení komunikace Ú MČ
P7, Odboru životního prostředí Ú MČ P7 a Magistrátu hl. m. Prahy

 

29. dubna 2015 – setkání k Letenským sadům, debata nad plánovanými
úpravami především s ohledem na pohyb psů v prostoru sadů, diskutováno
bylo také využití nového psího hřiště v Kostelní ul.

·         zúčastnili se zástupci Rady MČ Praha 7, Oddělení komunikace Ú MČ
P7, Odboru životního prostředí Ú MČ P7, Městské policie hl. m. Prahy a
Magistrátu hl. m. Prahy

 

3. září 2015 - setkání u příležitosti připravované vyhlášky o stanovení
pravidel pro pohyb psů na veřejných prostranstvích hlavního města Prahy

·         zúčastnili se zástupci Rady MČ Praha 7, Oddělení komunikace Ú MČ
P7, Odboru životního prostředí Ú MČ P7 a kynologických organizací

 

25. ledna 2016 - setkání na téma pes ve městě

·         zúčastnili se zástupci Rady MČ Praha 7, Oddělení komunikace Ú MČ
P7, Odboru životního prostředí Ú MČ P7 a kynologických organizací

 

Od září 2015 – Se starostou u stolu, neformální každoměsíční setkání se
starostou a dalšími radními Prahy 7 v místních restauracích a kavárnách,
kde je téma psů ve městě pravidelně řešeno

 

 

Dané téma rovněž dlouhodobě komunikují členové Rady MČ Praha 7, zástupci
Oddělení komunikace či Odboru životního prostředí Ú MČ Praha 7 také
písemnou formou, prostřednictvím mailů či v rubrice „Otázky a odpovědi“ na
webových stránkách Prahy 7.

 

 

Dotčení pracovníci Oddělení komunikace KST

 

Martin Vokuš – vedoucí oddělení

MgA. Kamila Matějková – manažerka komunikace

 

Dotčení pracovníci Odboru životního prostředí

 

Ing. Hana Horská – vedoucí odboru

Ing. Lukáš Janů – referent (bývalý zaměstnanec)

 

 

Na základě načerpaných podnětů jsme mimo jiné připravili také soubor
připomínek, které jsme v září 2015 postoupili Hlavnímu městu Praze. Jedná
se o návrhy úprav pohybu psů ve veřejném prostoru - rozšíření ploch, kde
mohou občané venčit své psy na volno, a zároveň přesné vymezení ploch, kde
lze venčit pouze na vodítku či kde je vstup se psy zcela zakázán (usneseni
Rady MČ Praha 7 č. 0835/15-R z jednání č.57, ze dne 11.09.2015).

 

K bodu 2)  Praha 7 kontrolní a vyhodnocovací mechanizmus pro posuzování
úspěšnosti zlepšování vztahů mezi pejskaři a nepejskaři nemá.

 

S pozdravem

 

Martin Vokuš

vedoucí oddělení, tiskový mluvčí

Odbor Kancelář starosty a tajemníka

Oddělení komunikace

 

e-mail: [1][emailová adresa]

tel.: 220 144 007

mobil: 603 464 810

kancelář č. 208

 

 [2]cid:image001.jpg@01D16592.ED7BF710

 

Městská část Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

[3]www.praha7.cz + [4]facebook

 

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit
[5]zde.

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
3. blocked::http://www.praha7.cz/ http://www.praha7.cz/ blocked::http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
4. blocked::https://www.facebook.com/Praha7 https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7
5. blocked::http://www.hobulet.cz/formular http://hobulet.cz/dotaznik_spokojenosti....
http://www.hobulet.cz/formular

Vokuš Martin,

1 příloha

č.j.: SZ MČ P7 019037/2017

 

Vážený pane,

 

na vaší stížnost ze dne 12.04.2017, ve které si stěžujete na nedostatečnou
odpověď povinného subjektu na Vaší žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím („InfZ“) ze dne 28.03.2017, sděluji, že
dle § 16a odst. 5) InfZ stížnosti vyhovujeme v termínu, a to poskytnutím
požadované informace.

 

K bodu 1)

Problematika psů ve městě představuje zásadní téma, na které se vedení
městské části od počátku tohoto volebního období zaměřuje. Bohužel na něj
není tak snadné najít účinný recept, který by zároveň nebyl pouze
represivní. Jednu stranu mince představuje pravidelný a důkladný úklid
ulic, který jsme nastavili na celém území městské části. Za podstatné však
radnice považuje také zprostředkování veřejného dialogu na toto téma s
cílem nacházet kompromisy v oblasti využívání veřejného prostoru a
vzájemného soužití pejskařů a nepejskařů.

 

Toto téma bylo opakovaně diskutováno na níže uvedených setkáních s občany:

 

16. března 2015 – setkání ke Stromovce, debata nad realizovanými a
připravovanými úpravami

·         zúčastnili se zástupci Rady MČ Praha 7, Oddělení komunikace Ú MČ
P7, Odboru životního prostředí Ú MČ P7 a Magistrátu hl. m. Prahy

·         za Oddělení komunikace:

o    Martin Vokuš – pozvání účastníků a veřejnosti, organizační příprava
setkání, moderování debaty

·         za Odbor životního prostředí:

o    Ing. Hana Horská – účast na debatě

·         za Radu MČ Praha 7:

o    Mgr. Jan Čižinský – účast na debatě

o    Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM – účast na debatě

 

  29. dubna 2015 – setkání k Letenským sadům, debata nad plánovanými
úpravami především s ohledem na pohyb psů v prostoru sadů, diskutováno
bylo také využití nového psího hřiště v Kostelní ul.

·         zúčastnili se zástupci Rady MČ Praha 7, Oddělení komunikace Ú MČ
P7, Odboru životního prostředí Ú MČ P7, Městské policie hl. m. Prahy a
Magistrátu hl. m. Prahy

·          za Oddělení komunikace:

o    Martin Vokuš – pozvání účastníků a veřejnosti, organizační příprava
setkání, moderování debaty

·         za Odbor životního prostředí:

o    Ing. Hana Horská – účast na debatě

·         za Radu MČ Praha 7:

o    Mgr. Jan Čižinský – účast na debatě

o    Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM – účast na debatě

 

3. září 2015 - setkání u příležitosti připravované vyhlášky o stanovení
pravidel pro pohyb psů na veřejných prostranstvích hlavního města Prahy

·         zúčastnili se zástupci Rady MČ Praha 7, Oddělení komunikace Ú MČ
P7, Odboru životního prostředí Ú MČ P7 a kynologických organizací

·         za Oddělení komunikace:

o    Martin Vokuš – pozvání účastníků, organizační příprava setkání,
moderování debaty

o    MgA. Kamila Matějková - pozvání účastníků, organizační příprava
setkání, účast na debatě

·         za Odbor životního prostředí:

o    Ing. Hana Horská – organizační příprava setkání

o    Ing. Lukáš Janů – organizační příprava setkání, účast na debatě

·         za Radu MČ Praha 7:

o    Mgr. Jan Čižinský – účast na debatě

o    Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM – účast na debatě

 

25. ledna 2016 - setkání na téma pes ve městě

·         zúčastnili se zástupci Rady MČ Praha 7, Oddělení komunikace Ú MČ
P7, Odboru životního prostředí Ú MČ P7 a kynologických organizací

·         za Oddělení komunikace:

o    Martin Vokuš – pozvání účastníků a veřejnosti, organizační příprava
setkání, moderování debaty

·         za Odbor životního prostředí:

o    Ing. Hana Horská – organizační příprava setkání, účast na debatě

o    Ing. Lukáš Janů – organizační příprava setkání, účast na debatě

·         za Radu MČ Praha 7:

o    Mgr. Jan Čižinský – účast na debatě

o    Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM – účast na debatě

 

Od září 2015 – Se starostou u stolu, neformální každoměsíční setkání se
starostou a dalšími radními Prahy 7 v místních restauracích a kavárnách,
kde je téma psů ve městě pravidelně řešeno

·         za Oddělení komunikace:

o    MgA. Kamila Matějková – pozvání veřejnosti, organizační příprava
setkání, účast na setkání

·         za Radu MČ Praha 7:

o    setkání se každý měsíc účastní starosta MČ P7 Jan Čižinský a obvykle
jeden další člen Rady MČ P7 – (24. 9. 2015 H. Třeštíková, 15. 10. 2015 L.
Burgerová, 29. 10. 2015 O. Mirovský, 12. 11. 2015 O. Mirovský, 10. 12.
2015 K. V. Mareš, 21. 1. 2016
P. Vyhnánek, 18. 2. 2016 P. Zelenka, 17. 3. 2016 O. Mirovský, 17. 4. 2016
F. Vosecký, 31. 5. 2016 H. Třeštíková, F. Vosecký, K. V. Mareš, 8. 9. 2016
O. Mirovský, 13. 10. 2016 H. Třeštíková, 8. 12. 2016 K. V. Mareš, 18. 1.
2017 L. Burgerová, 16. 2. 2017 P. Vyhnánek, 16. 3. 2017 J. Hurrle)        

 

Dané téma rovněž dlouhodobě komunikují členové Rady MČ Praha 7, zástupci
Oddělení komunikace či Odboru životního prostředí Ú MČ Praha 7 také
písemnou formou, prostřednictvím mailů či v rubrice „Otázky a odpovědi“ na
webových stránkách Prahy 7.

 

 

Dotčení pracovníci Oddělení komunikace KST

 

Martin Vokuš – vedoucí oddělení

MgA. Kamila Matějková – manažerka komunikace

 

Dotčení pracovníci Odboru životního prostředí

 

Ing. Hana Horská – vedoucí odboru

Ing. Lukáš Janů – referent (bývalý zaměstnanec)

 

 

Na základě načerpaných podnětů jsme mimo jiné připravili také soubor
připomínek, které jsme v září 2015 postoupili Hlavnímu městu Praze. Jedná
se o návrhy úprav pohybu psů ve veřejném prostoru - rozšíření ploch, kde
mohou občané venčit své psy na volno, a zároveň přesné vymezení ploch, kde
lze venčit pouze na vodítku či kde je vstup se psy zcela zakázán (usneseni
Rady MČ Praha 7 č. 0835/15-R z jednání č.57, ze dne 11.09.2015).

 

K bodu 2)  Praha 7 kontrolní a vyhodnocovací mechanizmus pro posuzování
úspěšnosti zlepšování vztahů mezi pejskaři a nepejskaři nemá.

 

S pozdravem

 

Martin Vokuš

vedoucí oddělení, tiskový mluvčí

Odbor Kancelář starosty a tajemníka

Oddělení komunikace

 

e-mail: [1][emailová adresa]

tel.: 220 144 007

mobil: 603 464 810

kancelář č. 208

 

 [2]cid:image001.jpg@01D16592.ED7BF710

 

Městská část Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

[3]www.praha7.cz + [4]facebook

 

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit
[5]zde.

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
3. blocked::http://www.praha7.cz/ http://www.praha7.cz/ blocked::http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
4. blocked::https://www.facebook.com/Praha7 https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7
5. blocked::http://www.hobulet.cz/formular http://hobulet.cz/dotaznik_spokojenosti....
http://www.hobulet.cz/formular