Dlažba Soukenné náměstí

Ota Klekner vznesl tento dotaz dotaz na STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání smlouvy mezi městem Liberec a spol. Syner jako dodavatelem na rekonstrukci Soukenného náměstí, na kterém je dlažba v havarijním stavu.
Dále žádám o informaci, zda a kdy došlo u dodavatele k reklamaci a jelikož oprava od předání stavby neproběhla, zda byly uplatněny sankce.
Jestliže k reklamaci nedošlo, zašlete mi jméno, příjmení a pracovní pozici osoby odpovědné za podání takové reklamace.

Odpovězte přímo na tento e-mail, smlouvu přiložte jako scan.

S pozdravem,

JUDr. Ota Klekner

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Dlažba Soukenné náměstí“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Magistrát města Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1
46059 Liberec
tel.: +420 485 243 111
fax: +420 485 243 113
datová schránka: 7c6by6u
e-podatelna: Instituce [Liberec vyžaduje e-mail] (nutný elektronický podpis)
e-mail: [email address]
web: www.liberec.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu mp3, mp2, wav, mpg, mpg2, pcm, pdf, tiff, png, tif, xml, jpeg, jpg, gif s povolenou velikostí max. 10000000 bytů.

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Dlažba Soukenné náměstí“ bylo doručeno 04.12.2014 19:40:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem CJ MML 230225/14.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Magistrát města Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1
46059 Liberec
tel.: +420 485 243 111
fax: +420 485 243 113
datová schránka: 7c6by6u
e-podatelna: Instituce [Liberec vyžaduje e-mail] (nutný elektronický podpis)
e-mail: [email address]
web: www.liberec.cz

statutární město Liberec, STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

5 příloh

Magistrát města Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1
46059 Liberec
tel.: +420 485 243 111
fax: +420 485 243 113
datová schránka: 7c6by6u
e-podatelna: Instituce [Liberec vyžaduje e-mail] (nutný elektronický podpis)
e-mail: [email address]
web: www.liberec.cz