Daniel Dvořáček

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
dne 2. září 2023 probíhala v domě č.p. 676 v ulici Ruské v Kouřimi taneční party BLCK OUT SUMMER CLOSING. Akce trvala od soboty 2.9. od 14.00 a skončila v neděli 3.9. v 8.00 ráno. Už od 14:00 se z objektu ozýval nadměrný hluk (hlasitá hudba), který nepřestal ani v době nočního klidu po 22 hodině. Hluk byl slyšet po celou noc. Na akci se prodávalo vstupné. Objekt s číslem popisným 676 je ale zkolaudován jako rodinný dům pro trvalé bydlení a není v něm povoleno pořádat takovéto akce s prodejem vstupného.
Od Policie ČR jsem se dozvěděl, že akce byla městem povolena. Mohu Vás poprosit o dokument týkající se tohoto povolení?
S přátelským pozdravem,

Daniel Dvořáček

Město Kouřim - Podatelna,

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Č. j: KOU-2056/2023 ze dne 04. 09. 2023

Vážený pane,

Město Kouřim ani Městský úřad Kouřim nepovolily akci BLCK OUT SUMMER CLOSING, která se konala dne 2. 9. 2023 v č. p. 676 v ulici Ruská. Akce byla pořadatelem pouze oznámena.

S přátelským pozdravem.

Ing. Josef Klouda
tajemník MěÚ Kouřim