Dialog s Městskou částí Praha 6/Magistrátem hlavního města Prahy ohledně dopravní situace v ulicích Horoměřická a Na krutci v Praze 6

Dotaz byl úspěšný.

Vážený'á Obecní úřad Únětice,

Požaduji veškerou korespondenci mezi Vaším zastupitelským úřadem a Městskou částí Prahy 6/Magistrátem hl. m. Prahy ohledně výše zmíněné záležitosti, a to ode dne 1. ledna 2017 do dnešního dne. Tato komunikace by měla zahrnovat dotazy Vašeho úřadu ohledně stávající dopravní situace v těchto ulicích a návrhy poslané těmto institucím (Městská část Praha 6 a Magistrát hlavního města Prahy) a jejich odpovědi. Měla by to také obsahovat jakékoli dotazy/stížnosti, které jste k tomuto tématu obdrželi od občanů a podnikatelských subjektů ve vašem katastru a Vaše odpovědi na jejich dotazy.

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

Povinný subjekt: Obecní úřad Únětice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Všiml jsem si, že jsem dosud neobdržel žádnou odpověď. Vzhledem k tomu, že zpoždění je mimo rámec povolený zákonem, chtěl bych požádat o vaši rychlou reakci

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

Václav Dědina, Obecní úřad Únětice

Vážený pane, žádná jednání ani komunikace Obecním úřadem Únětice v této věci neproběhla.
S pozdravem
Václav Dědina
kancelář starosty
Obecní úřad Únětice
Náves 17/4
252 62 Únětice

ukázat citované pasáže

Povinný subjekt: Václav Dědina

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Děkuji vám za vaši odpověď

S pozdravem,

Richard Hunt