Dialog s Městskou částí Praha 6/Magistrátem hlavního města Prahy ohledně dopravní situace v ulicích Horoměřická a Na krutci v Praze 6

Dotaz byl úspěšný.

Vážený'á OBEC STATENICE,

Požaduji veškerou korespondenci mezi Vaším zastupitelským úřadem a Městskou částí Prahy 6/Magistrátem hl. m. Prahy ohledně výše zmíněné záležitosti, a to ode dne 1. ledna 2017 do dnešního dne. Tato komunikace by měla zahrnovat dotazy Vašeho úřadu ohledně stávající dopravní situace v těchto ulicích a návrhy poslané těmto institucím (Městská část Praha 6 a Magistrát hlavního města Prahy) a jejich odpovědi. Měla by to také obsahovat jakékoli dotazy/stížnosti, které jste k tomuto tématu obdrželi od občanů a podnikatelských subjektů ve vašem katastru a Vaše odpovědi na jejich dotazy.

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

MIchal Pokorný, OBEC STATENICE

1 příloha

 

Vážený pane Hunte.

 

Váš požadavek musíme projednat s minulou starostkou obce, která v tomto
období funkci starostky vykonávala. Od 1.11. 2018 bylo na ustavujícím
zasedání zvoleno nové vedení obce.

 

 

Michal Pokorný

Místostarosta obce Statenice

Telefon: 602 64 70 85
email: [1]mistoInstituce [OBEC STATENICE vyžaduje e-mail]

[2]cid:image001.png@01D48BA9.B73191C0

 

References

Visible links
1. mailto:mistoInstituce [OBEC STATENICE vyžaduje e-mail]

MIchal Pokorný, OBEC STATENICE

1 příloha

Dobrý den pane Hunte.

 

Po konzultaci s bývalou starostkou Vám oznamuji, že obec Statenice žádné
vyjádření, stanovisko nebo stížnost k dopravnímu omezení v ulici Na Krutci
nevydala.

 

 

 

Michal Pokorný

Místostarosta obce Statenice

Telefon: 602 64 70 85
email: [1]mistoInstituce [OBEC STATENICE vyžaduje e-mail]

[2]cid:image001.png@01D48BA9.B73191C0

 

From: MIchal Pokorný <mistoInstituce [OBEC STATENICE vyžaduje e-mail]>
Sent: Wednesday, February 6, 2019 8:19 AM
To: '[FOI #7652 e-mail] ??'
<[FOI #7652 e-mail] ??>
Cc: 'Apolena Novotná' <Instituce [OBEC STATENICE vyžaduje e-mail]>
Subject: dopravní řešení Horoměřická - Na Krutci.

 

 

Vážený pane Hunte.

 

Váš požadavek musíme projednat s minulou starostkou obce, která v tomto
období funkci starostky vykonávala. Od 1.11. 2018 bylo na ustavujícím
zasedání zvoleno nové vedení obce.

 

 

Michal Pokorný

Místostarosta obce Statenice

Telefon: 602 64 70 85
email: [3]mistoInstituce [OBEC STATENICE vyžaduje e-mail]

[4]cid:image001.png@01D48BA9.B73191C0

 

References

Visible links
1. mailto:mistoInstituce [OBEC STATENICE vyžaduje e-mail]
3. mailto:mistoInstituce [OBEC STATENICE vyžaduje e-mail]

Povinný subjekt: MIchal Pokorný

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Děkujeme za rychlou odpověď

S pozdravem,

Richard Hunt