Dialog s Městskou částí Praha 6/Magistrátem hlavního města Prahy ohledně dopravní situace v ulicích Horoměřická a Na krutci v Praze 6

Dotaz byl úspěšný.

Vážený'á Obec Tuchoměřice,

Požaduji veškerou korespondenci mezi Vaším zastupitelským úřadem a Městskou částí Prahy 6/Magistrátem hl. m. Prahy ohledně výše zmíněné záležitosti, a to ode dne 1. ledna 2017 do dnešního dne. Tato komunikace by měla zahrnovat dotazy Vašeho úřadu ohledně stávající dopravní situace v těchto ulicích a návrhy poslané těmto institucím (Městská část Praha 6 a Magistrát hlavního města Prahy) a jejich odpovědi. Měla by to také obsahovat jakékoli dotazy/stížnosti, které jste k tomuto tématu obdrželi od občanů a podnikatelských subjektů ve vašem katastru a Vaše odpovědi na jejich dotazy.

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

Povinný subjekt: Obec Tuchoměřice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Všiml jsem si, že jsem dosud neobdržel žádnou odpověď. Vzhledem k tomu, že zpoždění je mimo rámec povolený zákonem, chtěl bych požádat o vaši rychlou reakci

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

OU Tuchomeřice, [1]26/2/2019

Dobrý den,

v příloze Vám posílám odpověď na Vaší žádost ze dne 5.2.2019 zákona
160/1999 Sb.

S přáním krásného dne

Lucie Vojtěchovská

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/di...