Dialog s Městskou částí Praha 6/Magistrátem hlavního města Prahy ohledně dopravní situace v ulicích Horoměřická a Na krutci v Praze 6

Dotaz byl úspěšný.

Vážený'á Obecní úřad Číčovice,

Požaduji veškerou korespondenci mezi Vaším zastupitelským úřadem a Městskou částí Prahy 6/Magistrátem hl. m. Prahy ohledně výše zmíněné záležitosti, a to ode dne 1. ledna 2017 do dnešního dne. Tato komunikace by měla zahrnovat dotazy Vašeho úřadu ohledně stávající dopravní situace v těchto ulicích a návrhy poslané těmto institucím (Městská část Praha 6 a Magistrát hlavního města Prahy) a jejich odpovědi. Měla by to také obsahovat jakékoli dotazy/stížnosti, které jste k tomuto tématu obdrželi od občanů a podnikatelských subjektů ve vašem katastru a Vaše odpovědi na jejich dotazy.

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

Povinný subjekt: Anna Vavříková

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Děkuji vám za vaši rychlou odpověď

S pozdravem,

Richard Hunt

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Anna Vavříková, Obecní úřad Číčovice [1]4/2/2019

1 příloha

Dobrý den,

V příloze zasíláme požadované.

Anna Vavříková
místostarostka obce Číčovice
252 68 Číčovice 16
tel. : 233901246
mob.: 728473874

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/di...