Dialog s Městskou částí Praha 6/Magistrátem hlavního města Prahy ohledně dopravní situace v ulicích Horoměřická a Na krutci v Praze 6

Richard Hunt vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha - Nebušice

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Vážený'á Městská část Praha - Nebušice,

Požaduji veškerou korespondenci mezi Vaším zastupitelským úřadem a Městskou částí Prahy 6/Magistrátem hl. m. Prahy ohledně výše zmíněné záležitosti, a to ode dne 1. ledna 2017 do dnešního dne. Tato komunikace by měla zahrnovat dotazy Vašeho úřadu ohledně stávající dopravní situace v těchto ulicích a návrhy poslané těmto institucím (Městská část Praha 6 a Magistrát hlavního města Prahy) a jejich odpovědi. Měla by to také obsahovat jakékoli dotazy/stížnosti, které jste k tomuto tématu obdrželi od občanů a podnikatelských subjektů ve vašem katastru a Vaše odpovědi na jejich dotazy.

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

Věra Brejlová, Městská část Praha - Nebušice

3 přílohy

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 13.03.2019 Vám
v příloze zasíláme požadované informace včetně příloh.

 

S pozdravem

 

Brejlová Věra

Referentka MČ Praha - Nebušice