Dialog s Městskou částí Praha 6/Magistrátem hlavního města Prahy ohledně dopravní situace v ulicích Horoměřická a Na krutci v Praze 6

Dotaz byl úspěšný.

Vážený'á Obec Horoměřice,

Požaduji veškerou korespondenci mezi Vaším zastupitelským úřadem a Městskou částí Prahy 6/Magistrátem hl. m. Prahy ohledně výše zmíněné záležitosti, a to ode dne 1. ledna 2017 do dnešního dne. Tato komunikace by měla zahrnovat dotazy Vašeho úřadu ohledně stávající dopravní situace v těchto ulicích a návrhy poslané těmto institucím (Městská část Praha 6 a Magistrát hlavního města Prahy) a jejich odpovědi. Měla by to také obsahovat jakékoli dotazy/stížnosti, které jste k tomuto tématu obdrželi od občanů a podnikatelských subjektů ve vašem katastru a Vaše odpovědi na jejich dotazy.

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

Obec Horoměřice

4 přílohy

Dobrý den,
zasílám požadované informace v příloze.

S pozdravem

Helena Řepíková
podatelna obce Horoměřice

Obec Horoměřice

Váš e-mail byl zařazen do informačního systému úřadu.

Předmět: Re: žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Zaevidováno dne: 05.03.2019 10:18:12
Provedl: Helena Řepíková / Podatelna
JID: OUHO1NDGKQKN

Povinný subjekt: Obec Horoměřice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím, ignorujte mou předchozí zprávu. Měla být poslána jiné instituci. Tuto zprávu jsem vymazal, není na webové stránce viditelná. Omlouvám se za chybu, a zároveň Vám děkuji za rychlou odpověď na můj dotaz.

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

Obec Horoměřice

Váš e-mail byl zařazen do informačního systému úřadu.

Předmět: Re: Automatická odpověď
Zaevidováno dne: 05.03.2019 11:20:26
Provedl: Helena Řepíková / Podatelna
JID: OUHO0XE15WZ3