detaily spolupráce se společností Google na projektu "Veřejná doprava na Mapách Google"

Dotaz byl úspěšný.

Honza Cibulka

Povinný subjekt: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

tímto bych rád ve smyslu výše zmíněného zákona požádal o:

a) informaci, jakým způsobem a v jakém formátu předává Dopravní podnik Hlavního města Prahy informace o jízdních řádech společnosti Google,

b) informaci, jak často se toto děje,

c) informaci, na základě jakého (smluvního) vztahu se tak děje,

d) kopii veškerých smluv a dalších dohod mezi Dopravním podnikem Hlavního města Prahy a společností Google

e) a dále pak kopii informací o jízdních řádech předaných společnosti Google ve strojově čitelném formátu v elektronické podobě.

Všechny dokumenty požaduji v elektronické podobě, pokud je Dopravní podnik hlavního města Prahy takto má.

Děkuji za informace.

S přátelským pozdravem,

Honza Cibulka

Staňková Kristina 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

Dobrý den,

Potvrzujeme přijetí Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

S pozdravem

Kristina Staňková
referent

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900200 - odbor Právní
t +420 296 192 027
e-mail [email address]
www.dpp.cz

ukázat citované pasáže

Staňková Kristina 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

Dobrý den,

v návaznosti na Váš dnešní telefonát Vám sděluji podací č. dopisu:
RR 023633788 CZ
Dopis odešel z podatelny 21.5.2013

S pozdravem

Kristina Staňková
referent

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900200 - odbor Právní
t +420 296 192 027
e-mail [email address]
www.dpp.cz

ukázat citované pasáže

Honza Cibulka zanechal/a poznámku ()

Aktuální data nakonec k dispozici zde http://www.infoprovsechny.cz/request/akt...

Honza Cibulka zanechal/a poznámku ()

Smlouva mezi DPP a Googlem: https://www.dropbox.com/sh/89cyrj0pu5aea...