Detailní přehled odměn zaměstnanců úřadu městyse

Dotaz byl částečně úspěšný.

NOVÁ LITEŇ, z.s.

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí těchto informací:

Přehled osob, které byly v roce zaměstnávány Úřadem městyse Liteň.
Pro každou tuto osobu zvlášť pak výši jí za rok 2014 vyplaceného platu, pravidelných odměn, mimořádných odměn a finančních náhrad.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem.

Filip Kaštánek - president spolku Nová Liteň, IČ: 03598021.

NOVÁ LITEŇ, z.s.

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
v zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací).

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem.

Filip Kaštánek - president spolku Nová Liteň, IČ: 03598021

1 příloha

Dobrý den, na Vaši žádost zasíláme odpověď v přiloženém souboru v zákonné lhůtě 15 dnů.
S pozdravem
Ing. Horák, starosta městyse Liteň

NOVÁ LITEŇ, z.s.

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

STÍŽNOST

Vážená paní, vážený pane,

informace, které mi byly dne 6.2.2015, tedy po vypršení zákonné 15ti denní lhůty poskytnuty, NEJSOU ÚPLNOU ODPOVĚDÍ NA KONKRÉTNÍ DOTAZY, které úřad městyse Liteň obdržel. Schází přesné údaje o platech, pravidelných odměnách, mimořádných odměnách a finančních náhradách.

Proto podávám ve smyslu §16a zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost.

Vyhýbání se povinnosti poskytnout tyto informace dle mého právně nemohou obstát, protože Nejvyšší správní soud již konstatoval ve věci 8 As 55/2012 – 62:

[112] Informace o platech zaměstnanců placených z veřejných prostředků se podle § 8b zákona
o svobodném přístupu k informacím zásadně poskytují.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s pozdravem.

Filip Kaštánek - president spolku Nová Liteň, IČ: 03598021

S pozdravem,

NOVÁ LITEŇ, z.s.

2 přílohy

NOVÁ LITEŇ, z.s.

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

upozorňuji Vás, že nejste oprávněni rozhodovat o mé stížnosti a stále běží lhůta, ve které jste povinni mou stížnost předat na příslušný úřad.

Filip Kaštánek - president spolku Nová Liteň, IČ: 03598021

S pozdravem,

NOVÁ LITEŇ, z.s.

Dukátová Barbora,

3 přílohy

 

 

 

 

JUDr. Barbora Dukátová

referent oddělení přestupků

Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel.: 257 280 878  fax: 123 456 789
e-mail: [email address]
www.kr-stredocesky.cz

 

NOVÁ LITEŇ, z.s. zanechal/a poznámku ()

Bohužel jsme jako Nová Liteň, z.s. podali odvolání bez elektronického podpisu.

Pro prvotní dotaz elektronický podpis potřeba NENÍ, pro ODVOLÁNÍ ALE UŽ ANO!

Právníci z organizace Otevřená společnost nám sice promptně poslali rozbor a vysvětlili, jak dál, ale teď nezbývá než dotaz položit znova a v případě opětného nezodpovězení ze strany obce dát odvolání podepsané - s elektronickým podpisem, v listinné formě, osobně na obci, ....

Krajský úřad Středočeský kraj,

2 přílohy

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
fax: +420 257 280 203
e-mail: [email address]
web: www.kr-stredocesky.cz