den 13.5.2016 -náhoda 1 k 1 000 000 KELÁREK

Dotaz čeká na upřesnění. Pokud jste kohlerová olga, prosíme přihlásit se poslat odpověď

kohlerová olga

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,Dne 13.5.2016 jsem podala informaci "Pletichy pri dražbe" Dražba bytové jednotky Jaromír Kelárek.

Dne 13.5.2016 došlo na účet rodiny Hyan částka 141 506.12 Kč,-Tato částka v rámci insolvenčního řízení, nepřišla od insolvenčního správce pana Kelárka.Vymožené plnění od Kelárek Jaromír přišlo od pana Ing.Mgr.Vítka,dle vyjádření i zápis pana Hyana dlužil pan Kelárek částku 340 000 Kč,Částka by se měla vrátit NEZNÁMÉMU INSOLVENČNÍMU SPRÁVCI vzhledem k tomu ,že účet SVJ který neexistuje s účtem disponuje neoprávněná osoba Kateřina Hyan a Fond oprav je pro rodinu Hyan,ze kterého si hradí rekonstukce bytu a přítele Vítka. Minulý insolvenční správce JUDr.Uhlíř zmizel a sním zmizela čáska 130 000 Kč,-zaslaná SVJ rodina Hyan,

S přátelským pozdravem,

kohlerová olga

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 20.5.2016 12:59:42 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - den 13.5.2016 -náhoda 1 k 1 000 000 KELÁREK elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 20.5.2016 12:59:42 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - den 13.5...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 20.5.2016 12:59:42
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX02ZPJAI.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra