Demolice výpravních budov

Vyskytla se chyba při doručení nebo něco podobného, co potřebuje pozornost týmu stránek Informace pro všechny.

Strana zelených

Povinný subjekt: Správy železniční dopravní cesty

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
V posledních měsících došlo či postupně dochází k převedení výpravních budov železničních stanic a zastávek z majetku ČD a. s. do majetku SŽDC s. o. Převod těchto budov na státní organizaci je logickým krokem, neb smyslem státních organizací (narozdíl od komerčních) je pečovat o veřejný zájem a kvalitní zázemí po cestující železniční dopravou bezpochyby takovým zájmem je. Nyní se však objevují informace, že SŽDC plánuje několik desítek takto nabytých budov sbourat.
Předmět našeho dotazu je následující:
1) Je pravda, že SŽDC chystá vlnu demolic výpravních budov? Z jakých důvodů?
2) Pokud ano, byly (budou) budovy nejprve nabídnuty jiným subjektům (např. obcím) k prodeji/pronájmu?
3) Kterých výpravních budov se to týká?

Děkujeme za odpověď.

S pozdravem,

Strana zelených

Správa železniční dopravní cesty

2 přílohy

This is the mail system at host sis0000plzux707.ecps.cz.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<Instituce [SŽDC vyžaduje e-mail]>: host 10.12.54.38[10.12.54.38] said: 550 5.1.1 <Instituce [SŽDC vyžaduje e-mail]>:
Recipient address rejected: User unknown in virtual alias table (in reply
to RCPT TO command)