Délky rozhodování v druhé instanci

Jiří Skuhrovec vznesl tento dotaz dotaz na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Jiří Skuhrovec

Povinný subjekt: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ÚOHS zveřejnil dne 13.3.2018 tiskovou zprávu uvádějící, že ´v II. instanci v roce 2017 rozhodoval v průměru v 52 dnech (odkaz zde https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/a... ). Žádám tímto o poskytnutí:

a) Podkladových dat k tomuto tvrzení, tedy zejména seznam trojic
- číslo jednací
- datum počátku rozhodování
- započtená délka rozhodnutí
pro všechna rozhodnutí započtená do této statistiky. Žádám o poskytnutí elektronicky v některém standardním tabulkovém formátu (např. xls).

b) Krátké shrnutí metodiky, jakou bylo těchto čísel dosaženo. Zejména tedy informaci o způsobu výběru vzorku rozhodnutí (rozhodné datum apod.) a popis postupu k určení samotné délky (hraniční datumy, jaké události mezi nimi nebyly do celkové délky započítány.

S přátelským pozdravem,

Jiří Skuhrovec

ePodatelna ÚOHS, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 14.3.2018 23:13:11 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Délky rozhodování v druhé instanci elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 14.3.2018 23:13:11 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ...

Vaše podání ze dne: 14.3.2018 23:13:11 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle do...

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: UOHSX00B3DK5
Datum zaevidování: 15.3.2018 06:48:52
Vaše evidenční údaje: Skuhrovec Jiří, Rakovnická 39, 16100 Praha, foi+request-7246-...

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Horecká J...

...

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Zasíláme Vám dokument:

Věc: Oznámení o výši úhrady_Jiří Skuhrovec
PID dokumenu: UOHSX00B4IEN
Datum podání: 27.3.2018

Aktuálně řeší referent: Daněčková Jana Mgr.

Jiří Skuhrovec

Povinný subjekt: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

vznáším tímto stížnost dle § 16a odst. 1 písm. d) InfZ. k způsobu vyřízení mé žádosti 'Délky rozhodování v druhé instanci', konkrétně k požadavku úhrady nákladů ve výši 7618 Kč. Z doručeného oznámení o výši úhrady plyne, že k získání informací bylo vynaloženo 16 hodin práce, které úřad požaduje uhradit.

Má žádost se však týkala poskytnutí podkladových informací pro závěry, které již úřad zveřejnil (v citované TZ z 13.3.2018), a tedy je nutně již měl k dispozici v ucelené formě před vznesením ého dotazu. Konkrétně uvádí-li TZ průměrnou dobu rozhodnutí 52 dnů, pak zřejmým předpokladem pro takové tvrzení je ucelený seznam všech rozhodnutí včetně délek, a metodika výpočtu průměrné délky.

Dále k tvrzení úřadu, že seznam čísel jednacích vůbec není veden, upozorňuji, že úřad provozuje informační systém sbírky rozhodnutí, který takový seznam ve strukturované podobě obsahuje. Uváděná potřeba ručního sběru této informace z webu tak zřejmě plyne ze špatné koordinace v rámci úřadu - nelze však tvrdit, že mimořádně rozsáhlé vyhledávání bylo nutné k vyřízení mého dotazu.

Žádám tedy o důkladnou revizi částky požadované za poskytnutí informace, neoboť požadovaná informace již byla zjevně úřadu k dispozici.

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/delky_r...

S přátelským pozdravem,

Jiří Skuhrovec

ePodatelna ÚOHS, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 28.3.2018 08:03:31 v obsahu zprávy: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Délky rozhodování v druhé instanci elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 28.3.2018 08:03:31 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ...

Vaše podání ze dne: 28.3.2018 08:03:31 v obsahu zprávy: Přezkoumání Žádost o inform...

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: UOHSX00B4LMY
Datum zaevidování: 28.3.2018 08:05:06
Vaše evidenční údaje: Skuhrovec Jiří, Rakovnická 39, 16100 Praha, foi+request-7246-...

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Švestková...

...

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Zasíláme Vám dokument:

Věc: Oznámení o možném odložení žádosti_Jiří Skuhrovec
PID dokumenu: UOHSX00B8QSP
Datum podání: 9.5.2018

Aktuálně řeší referent: Daněčková Jana Mgr.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Zasíláme Vám dokument:

Věc: Oznámení o možném odložení žádosti_Jiří Skuhrovec
PID dokumenu: UOHSX00B8QSP
Datum podání: 9.5.2018

Aktuálně řeší referent: Daněčková Jana Mgr.