Děkuji za bolest,děkuji za slzy,děkuji za ošklivost

Ministerstvo vnitra neměli požadované informace.

kohlerová olga

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,Děkuji za slabost,děkuji za touhu po kráse,děkuji za poctivost,lež a neřest, se jenž snoubí.Děkuji ,děkuji ,žít v zemi kde mrazí.
Pohledtě na ně v té podivné době,jak úplatky berou.Pohledtě na ně staví paláce,až v člověku mrazí.Pohledte na ně ,jak miliony do své rezidence vrazí.Pít,pít rouhat se v díře,pak sedět v díře.Vymýšlí si bajky pro pitomé lajky. KAREL KRYL,PUKLO BY MU SRDCE ŽALEM!

DEN 13.05.2016
Olga píše,dej si pozor na ně,Tomáš ,rychle platí daně,Radek píše zase bajky.
_____ ______ ________

Rekapitulace: 23.červenec 2015
16.září 2015
13.5.2016
VYROZUMĚNÍ: POR.BC.RADEK PROCHÁZKA KOMISAŘ
KOPÍRÁK PO TŘETÍ,STEJNÉ BAJKY !PROVEDENÝM ŠETŘENÍM A VE VĚCI
VYHODNOCENÍM PÍSEMNOSTÍ SE NEPODAŘILO ZDOKUMENTOVAT SKUTEČNOST
ŽE BY PAN HYAN SPÁCHAL TRESTNÝ ČIN.
MOHLA BYCH,POSLAT ŽÁDOST, CO BYLO V RÁMCI VYŠETŘENÍ TRESTNÍHO
OZNÁMENÍ PODNIKUTO! PANA PROCHÁZKU JSEM POZNALA PŘI
DOPLNĚNÉ MÉHO OZNÁMENÍ,PŘI JEHO ABSOLUTNÍM NEZÁJMU,JSEM SE
NABÍDLA ,ŽE MU ZÁPIS SEPÍŠU,ZÁPIS SEPSÁN NEBYL.HODINU TRPĚL
A TĚŠIL SE AŽ SKLAPNU A PŮJDU DO PRDELE.POCHOPILA JSEM,ŽE
DOSTANE PREMIE.ŽÁDOST BY,BYLA NAPROSTO ZBYTEČNÁ.PAN PROCHÁZKA
BY POUŽIL KOPÍRÁK PO ČTVRTÉ.
Doplnění:1. tel.Jaroslav Černý 603 480 371.plynové rozvody v
jednotkách,pan Hyan,Jelínková,Martínek,hrazeno z fondu oprav
2. insolvenční řízení -Václav Vokál,částka 13O OOO,-Kč.
Advokátní kancelář .JUDr.Daniela Urbanová.
3. Ukončené volební období pana Hyana co ,by pověřeného
vlastníka.dne 16.12.2014 ukončeno.do dnešní doby rejstřík
společenství,nebyl informován ze zákona,ukončení ani zvolení
pana Hyana do funkce již Předsedy ,NOZ 2014.
Pan Hyan nemůže hospodařit s cizíma penězi,bezdůvodné
obohacení ,která není již právnickou osobou společenství.
4.Nebylo zjištěno tj.Generální finanční ředitelství,se sídlem
Lazarská 7,zdali pan Vítek zaplatil daně z příjmu společenství
5. Výše částky,datum zaslání exekuce pan Kelárka,dluh do fondu
oprav ,s účtem disponuje též neoprávněná osoba Kateřina Hyan.
proč se dluh zasílal Vítkovi?
Exekutor JUDr.Kubík Šumperk.

Prosím naší policii,či Mumuled,poslechněta slova našeho pana
Ministra, Miroslava CHovance!

STANE-LI SE OBČAN SVĚDKEM ZLOČINU,PODVODU,JE JEHO POVINNOSTÍ
PODAT SVĚDECTVÍ.KDO PORUŠUJE ZÁKON,MUSÍ SE POTRESTAT!V NAŠÍ
DEMOKRATICKÉ ZEMI TO NEMŮŽEME TOLEROVAT.
I PRO KNÍŽETE PANA ING VÍTKA,PANA HYANA ZÁKONY PLATÍ STEJNĚ,
A JE JEDNO,JESTLI SE JEDNÁ O CHOVANCE,SOBOTKU,KALOUSKA ČI
PROCHÁZKY.

S přátelským pozdravem,

kohlerová olga

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 25.5.2016 18:26:51 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Děkuji za bolest,děkuji za slzy,děkuji za ošklivost elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 25.5.2016 18:26:51 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Děkuji ...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 25.5.2016 18:26:51
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX02ZXDQK.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra