Dekontaminační plochy Genže a Rokytí v obci Mutěnice

Dotaz byl úspěšný.

Josef Vagunda-Drgáč

Povinný subjekt: Jihomoravský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o sdělení informací zda k záměru firmy Enviservis (ENVISERVIS, s.r.o. se sídlem v Hodoníně, Legionářů 1501/4, PSČ 695
01) provozovat dekontaminační plochy Genže a Rokytí v obci Mutěnice byla požadována studie vlivu na Životní prostředí. Pokud ano, žádám o jejich poskytnutí.
Pokud tato studie zpracována nebyla tak proč zpracována nebyla.
Byla někdy firma Enviservis šetřena kvůli porušení integrovaného povolení týkající se obou výše uvedených dekontaminačních ploch, případně proč, jaká pochybení byla zjištěna, jaké pokuty a jaká nápravná opatření byla firmě Enviservis uloženy.

S přátelským pozdravem,

Josef Vagunda-Drgáč

Pošta - Jihomoravský kraj, Jihomoravský kraj

3 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / The answer to your submission
Datum / Date: 10.6.2014 17:30:47
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Dekontaminační plochy Genže a Rokytí v obci Mutěnice
Identifikátor / Identier: KUJM0C0YYDME

Mikulášek Martin, Jihomoravský kraj

1 příloha

 

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti zasíláme odpověď.

S pozdravem

Martin Mikulášek