Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ing. Drahoslav Falta prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Dědictví ze zákona - Skupina 6.

Ing. Drahoslav Falta vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo spravedlnosti

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Ing. Drahoslav Falta přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Ing. Drahoslav Falta

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Vážená paní, vážený pane,
Obracím se na Vás s následujícím dotazem.
Zemřelá osoba žila v domácnosti sama, neměla již rodiče, děti, sourozence ani prarodiče či praprarodiče. Jedinní jeho žijící příbuzní jsou bratranec (moje osoba), dvě sestřenice a teta (moje matka). Z toho vyplývá, že případní dědici z Občanského zákoníku patří do Skupiny 6.
Výše uvedená teta je, dle mého názoru, nejbližší příbuznou osobou zesnulého a tak jsem se domníval, že by měla zdědit veškerý majetek zesnulého. Ona však není dítětem prarodičů zůstavitele, ale je ovdovělou manželkou dítěte prarodičů zesnulého.
Obrátil jsem se tedy s dotazem, kdo má přednost při tomto dědění na právníky, ale nedostal jsem uspokojivou odpověď. V textu zákona to není možné zjistit.
Doufám, že od Vás to bude lepší.
S přátelským pozdravem,
Ing. Drahoslav Falta

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Dědictví ze zákona -
Skupina 6." s evidenčním číslem 84f5d805-8662-43b9-853d-2205c3332cda a s
běžným číslem 12161/2021 bylo doručeno dne 22.02.2021 19:59:14.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Čechová Ilona, Ministerstvo spravedlnosti

2 přílohy

  • Attachment

    image001.png

    9K Download

  • Attachment

    238 2021 ODKA DOH 2 Priloha 2 3 238 2021 ODKA DOH 2 1 Falta Drahoslav sd len 4015420.pdf

    291K Download View as HTML

 

 

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám sdělení Msp ČR.

 

S pozdravem

 

Ilona Čechová

asistentka ředitele

Odbor dohledu a kárné agendy

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.: + 420 221 997 330

e-mail: [1][emailová adresa]

[2][IMG]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. https://www.justice.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ing. Drahoslav Falta prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.