Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ing. Drahoslav Falta prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Ing. Drahoslav Falta

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Vážená paní, vážený pane,
Obracím se na Vás s následujícím dotazem.
Zemřelá osoba žila v domácnosti sama, neměla již rodiče, děti, sourozence ani prarodiče či praprarodiče. Jedinní jeho žijící příbuzní jsou bratranec (moje osoba), dvě sestřenice a teta (moje matka). Z toho vyplývá, že případní dědici z Občanského zákoníku patří do Skupiny 6.
Výše uvedená teta je, dle mého názoru, nejbližší příbuznou osobou zesnulého a tak jsem se domníval, že by měla zdědit veškerý majetek zesnulého. Ona však není dítětem prarodičů zůstavitele, ale je ovdovělou manželkou dítěte prarodičů zesnulého.
Obrátil jsem se tedy s dotazem, kdo má přednost při tomto dědění na právníky, ale nedostal jsem uspokojivou odpověď. V textu zákona to není možné zjistit.
Doufám, že od Vás to bude lepší.
S přátelským pozdravem,
Ing. Drahoslav Falta

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Dědictví ze zákona -
Skupina 6." s evidenčním číslem 84f5d805-8662-43b9-853d-2205c3332cda a s
běžným číslem 12161/2021 bylo doručeno dne 22.02.2021 19:59:14.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Čechová Ilona, Ministerstvo spravedlnosti

2 přílohy

  • Attachment

    image001.png

    9K Download

  • Attachment

    238 2021 ODKA DOH 2 Priloha 2 3 238 2021 ODKA DOH 2 1 Falta Drahoslav sd len 4015420.pdf

    291K Download View as HTML

 

 

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám sdělení Msp ČR.

 

S pozdravem

 

Ilona Čechová

asistentka ředitele

Odbor dohledu a kárné agendy

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.: + 420 221 997 330

e-mail: [1][emailová adresa]

[2][IMG]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. https://www.justice.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ing. Drahoslav Falta prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.