Povinný subjekt: Okresní soud Frýdek-Místek

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím o sdělení,který notář vyřizuje dědickou pozůstalost po zesnulém
Ing. Jiřím Medákovi narozeném 11.7.1938 a zesnulém 10.12.1919.
Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Milan Medák

Okresní soud Frýdek-Místek

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Dědictví" s
evidenčním číslem fb0d5919-fe65-4511-968c-d0d7bed1edc1 a s běžným číslem
7090/2020 bylo doručeno dne 28.01.2020 22:00:39.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud ve Frýdku-Místku

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud Frýdek-Místek

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Dědictví" s
evidenčním číslem fb0d5919-fe65-4511-968c-d0d7bed1edc1 a s běžným číslem
7090/2020, doručené dne 28.01.2020 v 22:00:39 a ověřené dne 28.01.2020 v
22:02:32, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 22/2020" a ke zpracování
dne 29.01.2020 v 11:50:05.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Frýdek-Místek

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Hyklová Silvie, Okresní soud Frýdek-Místek

2 přílohy

Vážený pane, v příloze zasíláme odpověď na vaší žádost ze dne 28. 1. 2020
evidovanou u zdejšího soudu pod Si 22/2020.

 

S pozdravem

 

Silvie Hyková

vyšší soudní úřednice

pověřená vyřizováním žádosti

dle zák. č. 106/1999 Sb.