dědické řízení po panu Janu Šimáčkovi, bytem Na Tržišti 24/3 Praha 5

Ivan Šimáček vznesl tento dotaz dotaz na Obvodní soud pro Prahu 5

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Obvodní soud pro Prahu 5 neměli požadované informace.

Ivan Šimáček

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 5

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
potřebuji informaci o dědickém řízení po mém otci Janu Šimáčkovi,Na Tržišti 24/3,Praha 5

S přátelským pozdravem,
Ivan Šimáček

Obvodní soud pro Prahu 5

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - dědické řízení po
panu Janu Šimáčkovi, bytem Na Tržišti 24/3 Praha 5" s evidenčním číslem
cad3e663-1359-4dcb-9936-abed60ab1807 a s běžným číslem 4197/2018 bylo
doručeno dne 18.01.2018 09:15:25.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 5

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.